Classificatie COPD

Indeling patiënten categorieën

  1. De fysiotherapeut kan de patiënten die hij al kent, indelen in de categorieën A t/m D. Dit gebeurt op basis van de informatie die al eerder van de huisarts en/of longarts is verkregen en op basis van de behandelhistorie in de praktijk. Bij twijfel is het verstandig om contact op te nemen met de behandelend arts (huisarts of longarts).
  2. Voor nieuwe patiënten is de informatie die de huisarts of longarts geeft bij de verklaring bepalend voor de indeling in de genoemde categorieën.
  3. Voor de categoriebepaling geldt het aantal exacerbaties en de vraag of er wel of geen sprake is geweest van een ziekenhuisopname is bepalend voor de ernst van de aandoening en symptomen. Daarbij komt dat het beloop bij COPD in het algemeen progressief is. Of er sprake is van een exacerbatie kan zowel door de longarts als door een fysiotherapeut worden bepaald

Omvang per categorie - aantal behandelingen per categorie

  Groep A Groep B1 Groep B2 Groep C Groep D
 Max. aantal behandelingen per jaar - eerste behandeljaar  5 27 70 70 70
 Max. aantal behandelingen per jaar - voor onderhoudsfase  0 3 52 52 52

Start eerste behandeljaar

Voor nieuwe patiënten geldt de datum van de eerste behandeling als begindatum van de aanspraken. Dus als de eerste behandeling bijvoorbeeld op 14 maart 2021 valt, is er tot 14 maart 2022 recht op het maximumaantal behandelingen horend bij het eerste behandeljaar. Na 14 maart 2022 is er steeds opnieuw per behandeljaar recht op het maximale aantal vervolgbehandelingen. Let op: bovenstaande geldt uiteraard alleen mits er sprake is van medische noodzaak.

Verslechtering ziektebeeld gedurende het jaar

In beginsel kan de fysiotherapeut in samenspraak met de longarts of huisarts bepalen of er sprake is van verslechtering van het ziektebeeld op basis van de criteria die zijn opgenomen in de tabel hierboven.

Wanneer in de loop van een behandeljaar (eerste behandeljaar of vervolgjaren) de patiënt wordt geïndiceerd voor een hogere klasse (bijvoorbeeld van B naar C), geldt het recht op vergoeding uit de basisverzekering van het maximum aantal behandelingen voor de hogere klasse met terugwerkende kracht tot aan de begindatum van het behandeljaar. De behandelingen die in dat jaar al zijn gegeven, worden daar dus van afgetrokken. 

Voorbeelden

  • Als de patiënt/verzekerde zich nog in de eerste behandelperiode van 12 maanden bevindt, schuift hij door naar het aantal behandelingen dat hoort bij de eerste behandelperiode van de hogere klasse, dus in geval van B1/B2 naar C van 27 naar 70 behandelingen voor rekening van de basisverzekering.
  • Als de patiënt/verzekerde zich in de onderhoudsfase bevindt, schuift hij door naar het aantal behandelingen dat hoort bij de onderhoudsbehandeling van de hogere klasse, dus in geval van B1/B2 naar C van 3 naar 52.

Verbetering ziektebeeld gedurende het jaar

In beginsel kan de fysiotherapeut in samenspraak met de longarts of huisarts bepalen of er sprake is van verbetering van het ziektebeeld op basis van de criteria die zijn opgenomen in de tabel hierboven.

Wanneer een patiënt/verzekerde lopende een behandeljaar voor een lagere klasse wordt geïndiceerd, start een nieuwe behandelperiode van 12 maanden. Daardoor wordt een situatie voorkomen dat een patiënt/verzekerde die in het lopende behandeljaar dan al meer behandelingen ten laste van de basisverzekering hebben gehad dan het bij de lagere klasse behorende maximum, met een terugbetaling wordt geconfronteerd. Dus als de patiënt/verzekerde teruggaat van C naar B1/B2 start op dat moment een nieuw behandeljaar en heeft hij vanaf die datum recht op vergoeding van 27 (eerste jaar) of 3 (vervolgjaren) behandelingen voor rekening van de basisverzekering.

X
Cookies maken onze website gebruiksvriendelijker. Met cookies verzamelen wij informatie om de inhoud van de website te personaliseren en statistieken om de website te verbeteren. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord