Specifieke DCSPH-codes voor Parkinson en overige Extrapiramidale aandoeningen

Vanaf 1 januari 2024 declareert u behandelingen voor Parkinson met DCSPH-code 9374 en de overige Extrapiramidale aandoeningen met DCSPH-code 9474

03-01-2024

Om het declaratieproces voor behandelingen van Parkinson en Extrapiramidale aandoeningen te verduidelijken, is op landelijk niveau besloten om vanaf 1 januari 2024 specifieke DCSPH-codes aan te wijzen. Met het toewijzen van een specifieke DCSPH-code voor Parkinson en voor de overige Extrapiramidale aandoeningen wordt het onderscheid tussen deze vormen van zorg duidelijker. Dit zorgt voor correcte declaraties en een snellere uitbetaling en afhandeling.

Wat betekent dit voor u?

Vanaf 1 januari 2024 declareert u behandelingen voor Parkinson met DCSPH-code 9374 en behandelingen voor de overige Extrapiramidale aandoeningen met DCSPH-code 9474.

Kies de juiste DCSPH-code op basis van de pathologiebeschrijving

In het bericht van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) van 1 december 2023 leest u de volledige beschrijvingen van de pathologieën ‘Extrapiramidale aandoening’ en ‘Parkinson’.

Let op: we kopen zorg voor de behandeling van Parkinson selectief in. Alleen behandelaren die zijn aangesloten bij Parkinsonnet krijgen het volledige tarief van ons uitbetaald. Is de behandelaar niet aangesloten bij Parkinsonnet? Dan ontvangt de behandelaar een gedeeltelijke uitbetaling. Lees meer over de selectieve inkoop van Parkinson.

Heeft u vóór 1 januari 2024 behandelingen voor Extrapiramidale aandoeningen gedeclareerd met DCSPH-code 9374, maar heeft u voor deze behandeling een lagere uitbetaling ontvangen dan verwacht? Dan kunt u dit aan ons kenbaar maken via het formulier Melden behandeling extrapiramidale aandoening. Wij controleren de declaratie en zorgen met terugwerkende kracht voor een juiste uitbetaling.

Voor uw patiënten verandert er niets

Voor uw patiënten verandert er door de aanwijzing van deze specifieke DCSPH-codes niets. De vergoeding van Parkinson en de overige Extrapiramidale aandoeningen wordt nog steeds bepaald op basis van Bijlage 1 van het Besluit Zorgverzekering en de geldende verzekeringsvoorwaarden van de patiënt.

Patiënten die in 2023 een behandeltraject gestart zijn voor een Extrapiramidale aandoening hoeven hun eerste 20 behandelingen uiteraard niet opnieuw te bekostigen. Momenteel onderzoeken we samen met de KNGF en Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM) hoe we de afhandeling van dergelijke declaraties zo soepel mogelijk kunnen afhandelen.
 
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam