Nieuw aanvraagformulier machtigingen Medisch Specialistische Revalidatiezorg

22-01-2021
Wij streven ernaar om u en onze verzekerden zo snel mogelijk duidelijkheid te geven over een machtigingsaanvraag. De manier van aanvragen speelt hierbij een belangrijk rol. Wanneer u de aanvragen digitaal indient, kunnen wij deze sneller afhandelen. Daarom vragen wij u om de machtigingsaanvragen voor MSR op digitale wijze – met behulp van het nieuwe aanvraagformulier – bij ons in te dienen.

Machtiging voor MSR aanvragen? Gebruik het nieuwe aanvraagformulier

Wilt u een machtigingsaanvraag voor MSR bij ons indienen? Op de webpagina ‘Aanvraag machtiging medisch specialistische revalidatiezorg’ vindt u een stappenplan en kunt u eenvoudig een machtigingsaanvraag bij ons indienen. In dit stappenplan vindt u ook het nieuwe aanvraagformulier. U downloadt het nieuwe aanvraagformulier (PDF), vult het digitaal in, slaat het bestand op (ook voor eigen administratie) en voegt het ingevulde aanvraagformulier als bijlage toe in het webformulier onderaan de pagina.

Doel van het nieuwe aanvraagformulier

Het nieuwe aanvraagformulier omvat, in tegenstelling tot de verouderde aanvraagformulieren, een complete set met vragen, velden voor uitleg en argumentatie. Dit betekent dat onze medisch adviseurs uw machtigingsaanvragen sneller én in één keer goed kunnen beoordelen. Én dit zorgt ervoor dat u en uw patiënten sneller duidelijkheid krijgen over de machtigingsaanvraag. Let op: het is dus belangrijk dat u het nieuwe aanvraagformulier gebruikt. Indien u een verouderd aanvraagformulier gebruikt, kan de verwerkingsperiode onnodig langer duren.

Belangrijkste onderwerpen in een machtigingsaanvraag MSR

Een zorgvuldige toepassing van het aanvraagformulier geeft in ieder geval duidelijk over de belangrijkste onderwerpen:

 • MSR diagnose: behoort deze tot een van de diagnose-hoofdgroepen?
 • Behandelkaders/richtlijnen: is de MSR diagnose ook een I-MSR diagnose?
 • Functiestoornissen: zijn deze stoornissen te verklaren vanuit de MSR diagnose en/of nevendiagnoses?
 • Contra-indicaties tot I-MSR: zijn er contra-indicaties aanwezig op basis van comorbiditeit of persoonlijke/externe factoren?
 • Stepped care: is er een eerstelijns behandeling uitgevoerd met betrekking tot de MSR diagnose? Of wordt de behandeling met argumenten uitgesloten?

Per 1 februari 2021 wordt ook het bijbehorende 'minder intensief' traject gemachtigd

Bij een aanvraag lang intensief traject wordt vanaf 1 februari 2021 ook het bijbehorende minder intensief traject gemachtigd. Indien het traject gewijzigd is naar een minder intensief traject hoeft u hiervoor dus geen verzoek tot wijziging in te dienen. Er kan aan het einde van het traject één DBC worden gedeclareerd. Indien er een vervolgtraject nodig is, dan moet er wel een nieuwe aanvraag worden ingediend.

Voor deze nieuwe werkwijze is er extra informatie in de machtigingsaanvraag nodig. Deze extra informatie (bijvoorbeeld over de DBC zorgproduct code van de (zelf) verwijzer, de voorschrijver en het specialisme van de voorschrijver) wordt uitgevraagd in het nieuwe aanvraagformulier. Let op: het is dus belangrijk dat u het nieuwe aanvraagformulier gebruikt.

Heeft u vragen?

Heeft u na het lezen van dit bericht nog vragen? Neem dan contact met ons op. Bekijk alle service- en contactmogelijkheden. Wij helpen u graag!

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam