Duurzaamheid

Om een bijdrage te leveren aan een gezonde en duurzame toekomst voor iedereen zetten we ons in voor het klimaat en proberen we onze impact op het milieu te verlagen. Dit doen we onder andere door onze bedrijfsvoering aan te passen en een duurzaam beleggingsbeleid te hanteren. Daarnaast hebben we bij het inkopen van zorg steeds meer aandacht voor duurzaamheid. De zorgsector heeft namelijk een groot aandeel in de CO2-uitstoot, het grondstofverbruik en de afvalproductie in Nederland.

 Verduurzamen van de zorgsector

De zorgsector is verantwoordelijk voor 7% van de CO2-uitstoot, 13% van het grondstofverbruik en 4% van het afval in Nederland (RIVM). Dat heeft ernstige gevolgen voor onze leefomgeving, gezondheid en gezondheidszorg. Om deze negatieve impact van de zorg te verkleinen en de zorg toekomstbestendig te maken, is een transitie nodig naar zorg met minimale impact op klimaat en milieu.

We vinden het belangrijk dat de zorgsector duurzamer wordt en daar kunnen wij aan bijdragen. Daarom hebben we in 2022 de Green Deal Duurzame Zorg 3.0 (GDDZ3.0) ondertekend.

Wat doen we als zorgverzekeraars gezamenlijk?

Om de verduurzaming van de zorg te versnellen, hebben we samen met alle zorgverzekeraars (Zorgverzekeraars Nederland, ZN) op basis van de Green Deal Duurzame zorg het Zorginkoopbeleid 2025 Verduurzamen van de zorg voor MSZ opgesteld.

Met dit beleid sturen we gezamenlijk en gelijktijdig op gemeenschappelijke doelen en tijdslijnen. Zo vragen we zorgaanbieders actief aan de slag gaan met de doelen die staan vermeld in de GDDZ3.0. Daarnaast vragen we zorgaanbieders om duurzaamheid op te nemen in hun strategie, een mobiliteitsplan op te stellen en over duurzaamheid te rapporteren in jaarverslagen.

Wat doet VGZ?

De Medisch Specialistische Zorg is een van onze focusgebieden voor verduurzaming van de zorg. De impact van de medisch specialistische zorg op het klimaat en milieu is groot, zowel ten aanzien van CO2-uitstoot, grondstoffengebruik en medicijnen. Daarom stimuleren we zorgaanbieders om actief met verduurzaming aan de slag te gaan. Dit doen we door:

 • Met zorgaanbieders waar we markleider zijn in gesprek te gaan over duurzaamheid. Hierbij focussen we op de punten zoals aangegeven in het Zorginkoopbeleid 2025 Verduurzamen zorg voor MSZ. Bijvoorbeeld over de CO2-reductie, medicijnverspilling, hergebruik van materialen en meer plantaardige voeding.
 • De zorgaanbieders te faciliteren en ondersteunen door bewezen en succesvolle praktijkvoorbeelden van duurzame initiatieven (groene FIT-initiatieven) op te halen, uit te werken en te delen. Deze initiatieven hebben een significante impact op duurzaamheid en zijn kostenneutraal of zelfs kostenbesparend.
 • Afspraken te maken met zorgaanbieders over het aantoonbaar implementeren van minimaal 2 initiatieven die de zorg verduurzamen. Dit kunnen initiatieven zijn die wij (groene FIT-initiatieven) of ZN (groene initiatieven) beschikbaar stellen, maar het mogen ook initiatieven zijn van de zorgaanbieder zelf.
 • De meest impactvolle initiatieven te belonen door ze te nomineren voor de Samen Voorop Awards van VGZ.
 • Vanaf 2026 geleidelijk groene FIT-initiatieven te gaan afspreken als common practice.

 Groen FIT-initiatief: Vraaggestuurde OK-ventilatie

FIT-Initiatieven zijn initiatieven die bijdragen aan een fitte, duurzame en toekomstbestendige bedrijfsvoering. Een mooi voorbeeld van een FIT-initiatief is 'vraaggestuurde OK-ventilatie' van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis

Door de ventilatoren van de luchtbehandeling van de OK op een lager toerental te laten draaien, kan veel energie worden bespaard. Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis heeft in de OK aanwezigheidssensoren aangebracht waardoor de ventilatie alleen in OK bedrijf komt wanneer de OK wordt gebruikt.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam