Aanvullingen en wijziging inkoopbeleid 2023

Aanvullend beleid voor Cardiotocogram, bekostiging integrale geboortezorg en gewijzigde term voor ‘uitwendige versies’.  

28-07-2022

In ons inkoopbeleid Geboortezorg 2023 staat op pagina 9 en 11 vermeld dat we aanvullend inkoopbeleid publiceren om meer duidelijkheid te verschaffen over de kwaliteitsnormen voor CTG in de eerste lijn en de bekostiging van integrale geboortezorg. Daarnaast wijzigt de terminologie voor ‘uitwendige versies’, waarover we spreken op pagina 8 en 11 van ons inkoopbeleid. 

Aanvullend beleid Cardiotocogram in de eerste lijn

Op basis van de NZa Beleidsregel Verloskunde (BR/REG-23128) is het vanaf 2023 toegestaan om een CTG te verrichten in de eerste lijn bij de indicaties ‘minder leven’, ‘naderende serotiniteit’ en bij het buitenaf draaien van het ongeboren kind van stuitligging naar hoofdligging.

Om CTG’s te mogen maken moeten verloskundigen aan de volgende voorwaarden van het Zorginstituut Nederland voldoen:

  • Verloskundigen en gynaecologen moeten op VSV-niveau samenwerkingsafspraken hebben vastgelegd over het verrichten van een CTG.
  • Verloskundigen die een CTG willen verrichten moeten voldoen aan opleidings- of bijscholingseisen, die terug te vinden zijn in een openbaar register.

Meer informatie over het standpunt vindt u op zorginstituutnederland.nl.

Wat betekent dit voor u als zorgaanbieder?
Bent u verloskundige en wilt u cardiotocogrammen in de eerste lijn verrichten? Dan kunt u dit per e-mail kenbaar maken via zorginkoopverloskunde@vgz.nl. Indien u voldoet aan de voorwaarden van Zorginstituut Nederland, dan kunnen wij u hiervoor in overleg een addendum bij de overeenkomst Verloskunde aanbieden.

Aanvullend beleid integrale bekostiging

Tijdens de publicatie van het Inkoopbeleid Geboortezorg was het nog niet duidelijk of de NZa de beleidsregel Integrale Bekostiging zou omzetten naar een reguliere bekostiging. Inmiddels is duidelijk dat vanaf 1 januari 2023 integrale bekostiging inderdaad onderdeel is van de reguliere
bekostiging.

Wat betekent dit voor u als zorgaanbieder?
Wanneer u vanaf 1 januari 2023 samen met andere zorgaanbieders in de regio integrale geboortezorg levert, wordt dit via reguliere integrale bekostiging gefinancierd.

Andere terminologie voor ‘uitwendige versie’

Op het moment van publicatie van het Inkoopbeleid Geboortezorg werd door de NZa de term ‘uitwendige versie’ gebruikt. Vanaf 1 januari 2023 wordt ‘uitwendige versie’ beschreven als ‘het van buitenaf draaien van het ongeboren kind van stuitligging naar hoofdligging’.

Wat betekent dit voor u als zorgaanbieder?
Deze wijziging heeft geen inhoudelijke gevolgen voor het inkoopbeleid.


Wijzigingen/aanvullingen op het inkoopbeleid

Deze aanvullingen en wijziging staan opgenomen in ons Inkoopbeleid Geboortezorg 2023 en zijn te vinden in het hoofdstuk 'Wijzigingen/aanvulling op het inkoopbeleid'.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam