Aanvulling inkoopbeleid 2025: nieuwe prestaties

'Consult voor vrouw met anticonceptievraag' en 'Echo ter controle van de ligging van een IUD (spiraaltje)'

04-07-2024
Vanaf 1 januari 2025 kunnen verloskundigen een consult voor vrouw met anticonceptievraag bij ons declareren. Daarnaast kunnen verloskundigen en/of echoscopisten vanaf 1 januari 2025 een echo ter controle van de ligging van een IUD (spiraaltje) bij ons declareren. 

Waarom deze aanvulling?

De NZa heeft deze prestaties opgenomen in de Beleidsregel verloskunde BR/REG-25111.

Wat betekent dit voor u als verloskundige en/of echoscopist?

Voor beide prestaties hanteren we minimumeisen. Deze minimumeisen zijn opgenomen in hoofdstuk 2 ‘Onze minimumeisen voor zorgaanbieders’ van ons inkoopbeleid.

Declareren van een echo ter controle van de ligging van een IUD (spiraaltje)

Voor het declareren van een echo ter controle van de ligging van een IUD (spiraaltje) hanteren wij de minimumeis dat de verloskundige of echoscopist geregistreerd is in het deelregister Termijn of Biometrie van het kwaliteitsregister van de Beroepsvereniging Echoscopisten Nederland voor verloskunde, echoscopie en gynaecologie (BEN).

Wanneer een register specifiek voor deze prestatie beschikbaar wordt gesteld, wordt dat register gehanteerd als minimumeis. Dit gaat dan op zijn vroegst in op 1 januari 2026.

Declareren van een consult voor vrouw met anticonceptievraag

Voor het declareren van een consult voor vrouw met anticonceptievraag geldt de minimumeis, net zoals bij het verlenen van verloskundige zorg, dat de zorgprofessional ingeschreven staat in het kwaliteitsregister van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV).

Wijziging inkoopbeleid 2025

Deze aanvulling staat opgenomen in ons inkoopbeleid Geboortezorg 2025 en is te vinden in het hoofdstuk ‘Wijzigingen/aanvullingen op het inkoopbeleid’. De minimumeisen staan in de bijlage.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam