Update: Aanpassing planning IGO overeenkomsten 2020 in Zorginkoopportaal VECOZO

11-10-2019
In het inkoopbeleid Geboortezorg 2020 is op pagina 15 de planning voor de contractering voor integrale geboortezorgorganisaties (IGO’s) gepubliceerd. 
De onderhandelingen met de IGO’s vergen meer tijd dan verwacht en zijn nog niet afgerond. De betrokken IGO’s zijn ervan op de hoogte dat de geplande datum niet wordt gehaald.  
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam