Onze visie op ELV

Eerstelijnsverblijf (ELV) is zorg en verblijf voor kwetsbare ouderen, die vanwege medische redenen tijdelijk niet thuis kunnen wonen. We streven binnen ELV naar passende zorg gericht op herstel en terugkeer naar huis. Het draagt bij aan het principe juiste zorg op de juiste plek (JZOJP), kwaliteit van leven, zelfredzaamheid en het voorkomen van onnodige instroom in het ziekenhuis.

 Passende zorg binnen ELV

Passende zorg zien wij als belangrijk aandachtspunt binnen het ELV. We vinden het namelijk belangrijk dat zorg in het ELV wordt ingezet zoals deze bedoeld is: een tijdelijke opname die gericht is op uitstroom naar huis, zodat de cliënt thuis weer zelfstandig kan wonen en leven.

Door de inzet van passende zorg, zorgen we er samen met zorgaanbieders voor dat:

 • Onze leden de behandelingen krijgen die noodzakelijk zijn
 • Er zorgvuldig om wordt gegaan met de inzet van (schaarse) zorgprofessionals
 • Er geen onnodige uitbreiding nodig is van het aantal bedden binnen instellingen

Binnen passende zorg focussen we op JZOJP en zelfredzaamheid:

De juiste zorg op de juiste plek (JZOJP)

Het ELV is herstelzorg. Wij stimuleren zorgaanbieders die hierbinnen passende zorg leveren. Zo zorgen we samen voor de juiste zorg op de juiste plek.

We vinden het daarom belangrijk dat bij de start van een opname, een inschatting wordt gemaakt van zorg die nodig is. Belangrijk hierbij is: 

 • Een goede voorbereiding op terugkeer naar huis
 • Het betrekken van het netwerk

Zelfredzaamheid

We vinden het belangrijk dat onze leden na de opname - met kwaliteit van leven - weer thuis kunnen functioneren. Om dit te bereiken zijn de volgende punten belangrijk:
 1. Netwerk van de kwetsbare ouderen betrekken en versterken

  Tijdens de intake bespreken wat het netwerk kan betekenen tijdens de opname, en in de terugkeer naar huis.
 2. Op tijd starten met eventuele aanpassingen in huis

  Tijdens de intake bepalen welke eventuele aanpassingen in huis nodig zijn, zodat de aanpassingen op tijd klaar zijn.
 3. Vroegtijdige inzet van hulpmiddelen en zorgtechnologieën

  De cliënt is sneller zelfredzaam door vroegtijdig om te leren gaan met hulpmiddelen en zorgtechnologieën.

Naast dat een cliënt met kwaliteit van leven weer zelfstandig thuis kan wonen, zorgt zelfredzaamheid er ook voor dat er minder inzet nodig is van de wijkverpleging.

Hoe wij passende zorg stimuleren

Om passende zorg te stimuleren monitoren we zorgaanbieders op verschillende parameters. Meer hierover leest u in het hoofdstuk 'Zo kopen wij zorg in' van ons inkoopbeleid 2025. Daarnaast stimuleren we zorgaanbieders om aan te sluiten bij interventies van het programma ‘Passende Zorgpraktijken' van Zorginstituut Nederland (ZN).

 Regionale coördinatiefuncties (RCF)

De laatste jaren zijn de regionale coördinatiefuncties snel ontwikkeld. In 2025 gaan we hier graag mee door. De RCF's zijn namelijk een essentiële schakel in de toeleiding van cliënten naar het juiste bed, buiten het ziekenhuis. Door deze functies heeft de verwijzer 1 centraal aanspreekpunt en direct inzicht in de beschikbare beddencapaciteit in de regio. Dit zorgt ervoor dat cliënten op tijd de juiste zorg op de juiste plek ontvangen. Voor het optimaal functioneren van de coördinatiefuncties sluiten wij aan bij het beleid zoals opgesteld door Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

Zorgcoördinatie acute zorg

De regionale coördinatiefuncties hebben veel raakvlakken met zorgcoördinatie en overlappen deels in de organisatie ervan. Daarom is het belangrijk dat zorgaanbieders met deze functie goed afstemmen met de regionale zorgcoördinatievoorziening. In de toekomst willen we kijken hoe de regionale coördinatiefuncties en zorgcoördinatievoorzieningen met elkaar kunnen aansluiten en integreren.
 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam