Geriatrische revalidatiezorg realisatiemonitor

Om inzicht te krijgen in de realisatie van de geriatrische revalidatiezorg, vragen wij u als zorgaanbieder de realisatiemonitor in te vullen. Op deze webpagina vindt u meer informatie over de monitor en hoe u deze in kunt vullen.

 1. Binnen 3 weken na afloop van het kwartaal vragen wij u de realisatiemonitor bij ons aan te leveren.

 2. U download hier het Excel-bestand 'Realisatiemonitor GRZ 2024'.

 3. In het het 1e tabblad leest u de toelichting en invulinstructies.

  Op dit tabblad vult u ook uw zorgaanbiedersgegevens in.

 4. In het 2e en 3e tabblad vult u de gevraagde realisatiecijfers en kwaliteitsinformatie in.

 5. Heeft u alles ingevuld? Sla het Excelbestand dan als volgt op: 

  Bestandsnaam: [AGB-code]_VGZ_Realisatiemonitor GRZ 2024 [kwartaalnummer]. 

  Uw bestand heeft dan bijvoorbeeld de volgende bestandsnaam: 41410000_VGZ_Realisatiemonitor GRZ 2024 Q1.xlsx

 6. Verstuur het bestand vervolgens via e-mail (zorginkoopelv.grz@vgz.nl) naar ons op.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam