Digitalisering

Passende zorg betekent steeds vaker een mix van digitaal en fysiek aangeboden zorg, zoveel mogelijk gepersonaliseerd en op maat. Ons uitgangspunt is zelf als het kan, thuis als het kan en digitaal als het kan.

 Gezamenlijke ambities van alle zorgverzekeraars

Met alle zorgverzekeraars hebben we voor het digitaliseren van de zorg gezamenlijke ambities opgesteld. Deze ambities staan opgenomen op de website van Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

De zorgaanbieder draagt zorg voor gestructureerde en goede verslaglegging van de geleverde pathologische zorg conform de (door Palga) vastgestelde protocollen, met volledigheid en juistheid van de registratie door de zorgprofessional.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam