Vergoedingen ELV

Eerstelijnsverblijf (ELV) kan zonder machtiging gedeclareerd worden vanuit de basisverzekering. Op deze pagina leest u meer over het declareren en vergoeden van ELV. 

ELV én verlengingen hiervan zijn machtigingsvrij

Voor recht op eerstelijnsverblijf heeft de cliënt/verzekerde vóóraf een schriftelijke verwijzing/indicatie van de hoofdbehandelaar nodig. Dit is een huisarts, specialist ouderengeneeskunde of medisch specialist.

Indien besloten wordt het korte verblijf te verlengen, heeft u hiervoor wederom géén machtiging nodig. U hoeft alleen een nieuwe verwijzing van de huisarts toe te voegen aan het dossier van de cliënt/verzekerde.

Waar heeft onze verzekerde recht op? 

 • Opname en verblijf in een verpleeghuis, 24 uur per dag.
 • Verblijf van maximaal 1095 dagen, waarbij we een onderbreking van maximaal 30 dagen niet meetellen. Onderbrekingen door weekend- en vakantieverlof tellen wél mee.
 • Vergoeding van de noodzakelijke zorg die bij de behandeling hoort. Dus paramedische zorg, outillagemiddelen, verbandmiddelen, verpleging en verzorging.

Wat vergoeden wij niet? 

 • Verblijf vanwege geestelijke gezondheidszorg. GGZ-zorg valt níet onder deze vorm van verblijf.
 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam