Service en contact voor zorgaanbieders

Deze vragen stelt u ons vaak

 • Declaraties voor een cliënt die in een Wlz-instelling verblijft en daar behandeling krijgt, dient u niet bij ons in als zorgverzekeraar. Declaraties voor deze cliënten dient u in bij de Wlz-instelling waar de cliënt verblijft. De Wlz-instelling is namelijk verantwoordelijk voor het regelen van de benodigde zorg.

  Als u de declaratie toch bij ons indient, wordt deze afgewezen en ontvangt u een bericht met retourcode 8983. In dit bericht kunt u lezen dat de declaratie geen Zvw-zorg betreft. De declaratie kunt u vervolgens opnieuw indienen bij de Wlz-instelling waar de cliënt verblijft. Uw cliënt kan aangeven om welke Wlz-instelling het gaat.

 • Als u een declaratie wilt intrekken of wijzigen, levert u een creditregel aan via VECOZO.
   
  Een creditregel is gelijk aan de debetregel. Een uitzondering hierop is het bedrag. Als u wilt crediteren, vult u in de creditregel het bedrag in dat wij uitbetaald hebben. Als u € 2.000 declareerde en wij € 1.500 hebben vergoed, vult u een bedrag van € 1.500 in op de creditregel.
   
  U kunt een foutieve declaratie alleen crediteren als wij de declaratie (deels) vergoed hebben. Een afgewezen declaratie kunt u niet crediteren. Als u een declaratie wilt wijzigen, moet u de declaratie eerst crediteren en daarna opnieuw indienen.
 • De Wet zorg en dwang regelt de rechten in situaties waarbij sprake is van onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname. Het betreft meestal mensen die te maken hebben met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie).

  Medische verklaring in het kader van de Wet zorg en dwang

  Met ingang van 1 januari 2021 heeft de NZa een prestatiebeschrijving vastgesteld voor de medische verklaring in het kader van de Wzd. De prestatiebeschrijving in de Beleidsregel overige geneeskundige zorg ziet alleen toe op de toepassing van de Wzd voor personen zonder Wlz indicatie, waarbij een opname benodigd is waartegen de betrokkene zich verzet. Voor dit verzoek is een verklaring nodig van een ter zake kundige arts (Arts Verstandelijk Gehandicapten of Specialist Ouderengeneeskunde) die de cliënt met oog op de medische verklaring kort te voren heeft onderzocht, maar niet bij diens behandeling betrokken was (d.w.z. minimaal één jaar geen zorg heeft verleend aan de cliënt).

  Inmiddels zijn ook andere prestaties toegevoegd. Zie hiervoor de beleidsregel van de NZa.

  Declaratiewijze

  Declaraties kunt u op de voor u gebruikelijke digitale manier indienen en deze worden conform de NZa beleidsregel vergoed. Hieraan voorafgaand wordt getoetst of u voldoet aan de bevoegdheidseisen.
   

Sterke organisatie eerstelijnszorg

We geloven in een sterke organisatie van de eerstelijnszorg. Dit voorkomt onnodig gebruik van duurdere specialistische of intramurale zorg. Daarom zijn de hoofdpunten uit ons inkoopbeleid:

 • Blijven ontwikkelen en verbeteren van de functies ELV, GRZ & GZSP
 • Doorontwikkeling coördinatiepunten ELV
 • Experimenteren met ambulante GRZHogere patiënttevredenheid

Neem contact met ons op 

Vind uw antwoord op
de website

Gebruik buiten kantoortijden het contactformulier

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • Placeholder Image
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam