Overeenkomsten

Op basis van ons inkoopbeleid sluiten wij een overeenkomst af met u als zorgaanbieder. Op deze pagina vindt u meer informatie over de inhoud van de overeenkomst en de manier waarop u een overeenkomst kunt aangaan.

Zorgovereenkomst - alle documenten op een rij

In onze overeenkomsten leggen we onder andere vast wat u mag declareren en voor welk tarief. Maar ook leest u aan welke kwaliteitseisen u moet voldoen. De zorgovereenkomsten en bijbehorende addenda en bijlagen vindt u hieronder:

Waarom een zorgkostenplafond en wat betekent het? 

Een omzetplafond is het maximum van de kosten die wij binnen de termijn van de overeenkomst aan u vergoeden. Deze vergoeding is voor de door u geleverde zorg op basis van ingediende en goedgekeurde declaraties. Een omzetplafond betekent dat u deze zorg - binnen het zorgkostenplafond - over het jaar verspreidt. Voor declaraties boven uw zorgkostenplafond betekent dit dat u geen vergoeding ontvangt en dat u eventuele bedragen die boven het zorgkostenplafond aan u zijn uitbetaald later dient terug te betalen. 

Bij het bereiken van 70% van het zorgkostenplafond dient de aanbieder zich te melden bij zijn of haar inkoper. Vervolgens beoordeelt deze of er nog aanvullende informatie nodig is van u als zorgaanbieder om de vervolgacties te bepalen. Wanneer de informatie voldoende is krijgt u als zorgaanbieder binnen drie weken uitsluitsel krijgen over hoe wij met eventuele overproductie omgaan. In de beoordeling nemen wij de uitwisselbaarheid tussen zorgkostenplafonds van ELV en GRZ mee, de uitkomsten van de benchmark en de groei van het aantal cliënten ten opzichte van de regionale ontwikkelingen.
 
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam