Geriatrische revalidatiezorg realisatiemonitor

Om inzicht te krijgen in de realisatie van de geriatrische revalidatiezorg, vragen wij u als zorgaanbieder de realisatiemonitor in te vullen. Op deze webpagina vindt u meer informatie over de monitor en hoe u deze in kunt vullen.

 1. Binnen 3 weken na afloop van het kwartaal vragen wij u de realisatiemonitor bij ons aan te leveren.

 2. U download hier het excel-bestand 'Realisatiemonitor GRZ 2022'.

 3. In het het 1e tabblad leest u de toelichting/invulinstructies. Tevens vult u op dit tabblad uw zorgaanbiedergegevens in.

 4. In het 2e en 3e tabblad vult u vervolgens de gevraagde realisatiecijfers en kwaliteitsinformatie in.

 5. Wanneer u alles volledig heeft ingevuld, slaat u het bestand als volgt op: 
  [AGB-code]_VGZ_Realisatiemonitor GRZ 2022 [kwartaalnummer]. 

  Uw bestand heeft dan bijvoorbeeld de volgende bestandsnaam: 41410000_VGZ_Realisatiemonitor GRZ 2022 Q1.xlsx
 6. Wanneer u het bestand met de juiste naam heeft opgeslagen, kunt u het via e-mail bij ons aanleveren (zorginkoopelv.grz@vgz.nl).

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • Placeholder Image
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam