Aanvulling inkoopbeleid 2024: Nieuw addendum Ketenaanpak Valpreventie voor Valpreventieve beweeginterventie

30-01-2024
Zorgaanbieders die voor 2024 met ons een overeenkomst Fysiotherapie of Oefentherapie hebben afgesloten, bieden we de mogelijkheid om een addendum Ketenaanpak Valpreventie voor Valpreventieve beweeginterventie aan te vragen en af te sluiten. Met dit addendum kunnen zorgaanbieders in 2024 valpreventieve beweeginterventies uitvoeren wanneer er uit de valrisicobeoordeling is gebleken dat er sprake is van een hoog valrisico in combinatie met lichamelijk en psychisch lijden.

Eerder hebben wij u via een nieuwsbericht 'Vergoeding valpreventieve beweeginterventies vanuit de Zorgverzekeringswet' geïnformeerd over de onduidelijkheid rondom de vergoeding van valpreventieve beweeginterventie. Ketenaanpak valpreventie wordt vanaf 1 januari 2024 vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet. Ondanks de onduidelijkheid vinden wij het belangrijk dat onze verzekerden aanspraak kunnen maken op deze zorg.

Waarom deze aanvulling?

We bieden dit addendum aan, omdat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de beleidsregels voor Fysiotherapie (BR/REG-24103), Oefentherapie (BR/REG-24105) en regeling Paramedische zorg (NR/REG-2408) heeft aangepast. In de aangepaste beleidsregels zijn de prestatiebeschrijvingen (intake) valpreventieve beweeginterventie vastgesteld. De aanleiding hiervoor is dat zorgverzekeraars en gemeenten vanaf 2024 samen verantwoordelijk zijn voor een adequate ketenaanpak rondom valpreventie.

Afhankelijk van de valrisicobeoordeling wordt de valpreventieve beweeginterventie uitgevoerd en bekostigd vanuit de gemeente of de zorgverzekeringswet.

 • Is er sprake van een laag, midden of hoog valrisico zonder onderliggend lijden?
  Dan wordt de valpreventieve beweeginterventie uitgevoerd en bekostigd vanuit de gemeente.

 • Is er sprake van hoog valrisico met onderliggend lijden (lichamelijk of psychisch)?
  Dan wordt de valpreventieve beweeginterventie uitgevoerd en bekostigd vanuit de zorgverzekeringswet.

Let op: momenteel zijn alleen de huisarts, specialist ouderengeneeskunde en POH ouderenzorg bevoegd om een valrisicobeoordeling uit te voeren. Waarschijnlijk worden deze bevoegdheden in 2024 uitgebreid naar andere eerstelijnszorgverleners. Mogelijk worden er gedurende het jaar nog wijzigingen doorgevoerd met betrekking tot de aangewezen beweeginterventies die voor vergoeding in aanmerking komen. Wanneer hier meer over bekend is, informeren wij u hierover op onze website.

Wat betekent dit voor u als zorgaanbieder?

Indien u in 2024 valpreventieve beweeginterventies wilt uitvoeren bij patiënten met een hoog valrisico door lichamelijk of psychisch lijden, moet het addendum Ketenaanpak Valpreventie voor Valpreventieve beweeginterventie onderdeel zijn van de overeenkomst die u met ons heeft afgesloten.

Minimumeisen van het addendum

Alleen zorgaanbieders die voldoen aan de minimumeisen komen in aanmerking voor het addendum. De minimumeisen staan beschreven in het hoofdstuk ‘2. Minimumeisen voor zorgaanbieders’ van ons inkoopbeleid.

Aanvragen van het addendum

U kunt het addendum bij ons aanvragen via het formulier op onze website. Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen, beoordelen we of u in aanmerking komt voor het addendum.

Komt u in aanmerking voor het addendum? Dan zetten wij het addendum voor u klaar in het Zorginkoopportaal van VECOZO. U ontvangt hierover automatisch bericht van VECOZO. Accepteert u het addendum in VECOZO? Dan gaat het addendum in op de eerste dag van de maand waarin u het addendum heeft geaccepteerd.

Aanvulling inkoopbeleid 2024

Deze wijziging staat opgenomen in ons inkoopbeleid Paramedische zorg 2024 en is te vinden in het hoofdstuk 'Wijzigingen en aanvullingen inkoopbeleid'.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam