Cookie melding
X
Cookies maken onze website gebruiksvriendelijker. Met cookies verzamelen wij informatie om de inhoud van de website te personaliseren en statistieken om de website te verbeteren. Lees meer over ons cookiebeleid.
Ja, ik ga akkoord
Nee, ik ga niet akkoord

Overeenkomst fysiotherapie

Voor fysiotherapie kennen we diverse typen overeenkomsten. Op deze pagina vindt u alle informatie over de verschillende overeenkomsten, tarieven en bijbehorende voorwaarden. 

Overeenkomsten & tarieven 2022

We kennen in 2022 vier reguliere overeenkomsten. De voorwaarden voor de verschillende overeenkomsten zijn samengevat in onderstaande tabel.

Intensief * Generiek A Generiek B  Basis 
 • Behandelindex 2019: 40 t/m 104
 • Tarief reguliere zitting €36,37 
 • > 3 good practice(s) geïmplementeerd
 • Looptijd 2 jaar
 • Behandelindex 2019: 40 t/m 99
 • Tarief reguliere zitting €32,87
 • Looptijd 2 jaar
 • Behandelindex 2019: 100 t/m 119 of 39 en lager
 • Tarief reguliere zitting €32,33
 • Looptijd 1 jaar
 
 • Behandelindex 2019: 120 t/m 149 of geen behandelindex
 • Tarief reguliere zitting €29,63
 • Looptijd 1 jaar
U komt in aanmerking voor een Intensief overeenkomst, wanneer u minimaal drie door ons erkende good practice(s) aantoonbaar heeft geïmplementeerd. Het kan per good practice verschillen op welke wijze de implementatie aangetoond kan worden.

Overeenkomsten & tarieven 2021

We kennen in 2021 vier reguliere overeenkomsten. De voorwaarden voor de verschillende overeenkomsten zijn samengevat in onderstaande tabel.

Intensief * Generiek A Generiek B  Basis 
 • Behandelindex 2019: 40 t/m 104
 • Tarief reguliere zitting €34,69 
 • > 3 good practice(s) geïmplementeerd
 • Looptijd 2 jaar
 • Behandelindex 2019: 40 t/m 99
 • Tarief reguliere zitting €31,94
 • Looptijd 2 jaar
 • Behandelindex 2019: 100 t/m 119 of 39 en lager
 • Tarief reguliere zitting €31,41
 • Looptijd 1 jaar
 
 • Behandelindex 2019: 120 t/m 149 of geen behandelindex
 • Tarief reguliere zitting €29,39
 • Looptijd 1 jaar

* U komt in aanmerking voor een Intensief overeenkomst, wanneer u minimaal drie door ons erkende good practice(s) aantoonbaar heeft geïmplementeerd. Het kan per good practice verschillen op welke wijze de implementatie aangetoond kan worden.

Een overeenkomst aangaan als nieuwe zorgaanbieder?

Wij hebben op dit moment voldoende fysiotherapiepraktijken gecontracteerd om te voldoen aan onze zorgplicht. Daarbij hebben onze verzekerden voldoende keuze en is er slechts in uitzonderlijke gevallen sprake van wachttijden of wachtlijsten. Daarom zijn we niet actief op zoek naar nieuwe contractanten. Een nieuwe contractant is een praktijk die in 2021 geen overeenkomst Fysiotherapie met ons heeft. Het is mogelijk dat we nieuwe overeenkomsten afsluiten, maar alleen als dit een duidelijke meerwaarde biedt. De criteria die we hiervoor hanteren, vindt u terug in ons inkoopbeleid. U kunt online een verzoek indienen voor een overeenkomst.

Let op: neemt u een praktijk over, of verandert uw praktijk van rechtsvorm, terwijl u al wel een overeenkomst met ons hebt? Dan is het uiteraard gewoon mogelijk om hier een nieuwe overeenkomst voor aangeboden te krijgen. Deze wijziging van rechtsvorm of een praktijkovername kunt u online aan ons doorgeven.

Veelgestelde vragen

 • Ik heb een vraag over de aangeboden overeenkomst. Wat kan ik doen?

  Heeft u een vraag over uw aangeboden overeenkomst? Neem dan contact met ons op. We helpen u graag.

  Mogelijk staat het antwoord op uw vraag al op onze website. Bekijk ons inkoopbeleid of de pagina overeenkomsten.

  Let op! Het stellen van een vraag over het aanbod zorgt niet voor uitstel van de uiterste tekendatum van 7 november 2021. Stel uw vraag daarom zo vroeg mogelijk.

 • Tot wanneer kan ik een overeenkomst afsluiten?

  Wilt u gebruikmaken van ons contractaanbod? Dan kunt u het aanbod tot en met 7 november 2021 accepteren in het zorginkoopportaal VECOZO. Wanneer u de overeenkomst nog niet heeft geaccepteerd, ontvangt u nog twee keer een herinnering. Het contractaanbod vervalt per 8 november. Na 7 november heeft u geen mogelijkheid meer om een overeenkomst met ons af te sluiten voor 2022.
  Vanaf 12 november informeren wij onze verzekerden over welke zorgaanbieders een overeenkomst met ons afgesloten hebben. Dat doen we via de zorgzoekers op één van onze websites (bijvoorbeeld op vgz.nl of bewuzt.nl).
 • Wij willen een nieuwe vestiging openen. Hoe regel ik dit en aan welke voorwaarden moet de nieuwe vestiging voldoen?

  U kunt de nieuwe vestiging als nevenvestiging registreren bij Vektis. Wij nemen de nieuwe vestiging dan automatisch over in onze systemen, zoals Vergelijk en Kies. Voor al uw vestigingen gelden dezelfde voorwaarden als voor uw hoofdvestiging. Deze vindt u terug in uw overeenkomst. 
 • Waarom kan ik niet in onderhandeling met jullie over mijn overeenkomst?

  Op 1 april jl. hebben wij het inkoopbeleid voor 2022 gepubliceerd. In het inkoopbeleid geven wij aan welke richting we het aankomende jaar op gaan met de paramedische zorg. Daarbij geven we aan welke elementen daarbij van belang zijn en welke verschillende typen overeenkomsten daaraan gekoppeld worden. 

  Hiermee willen wij voor paramedische zorgaanbieders vooraf duidelijk maken wat de voorwaarden voor een overeenkomst voor 2022 zijn, zodat wij alle praktijken o.b.v. dezelfde voorwaarden een contractaanbod kunnen doen. 

  Het inkoopbeleid Paramedische zorg kunt u vinden op de website onder het kopje 'Inkoopbeleid'. Het inkoopbeleid en de overeenkomsten hebben wij inhoudelijk en procesmatig met uw beroepsvereniging besproken. Ook klankborden wij op diverse wijzen met klanten en zorgaanbieders. 

  Zorgverzekeraars hebben niet de verplichting om met alle zorgaanbieders individueel te onderhandelen over de overeenkomsten. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars zijn ook niet verplicht om een overeenkomst met elkaar te sluiten. Meer informatie vindt u op de website van de NZa. 
 • Waar kan ik de tarieven vinden?

  Komend jaar stijgen de tarieven voor de overeenkomst Intensief met 4% ten opzichte van 2021. De tarieven van de overeenkomst Generiek A en Generiek B stijgen met 2,1% ten opzichte van 2021. De tarieven van de Basis overeenkomst blijven ongewijzigd ten opzichte van 2021.

  Voor 2022 stijgen de tarieven voor logopedie met 3%, logopedie met kwaliteitstoets 5%, ergotherapie met 5%, oefentherapie met 6%, huidtherapie met 2,1% en voor diëtetiek met 2,1% en voetzorg blijft ongewijzigd ten opzichte van 2021. 

  Meer informatie over de individuele zittingen fysiotherapie vindt u op onze website, de tarieven voor de overige prestaties staan in het contractaanbod in VECOZO. 

 • Wat betekent het voor mij wanneer ik besluit om het aanbod niet te accepteren?

  Wanneer u van ons een aanbod heeft ontvangen en u besluit geen contract met ons te sluiten kunt u uw declaraties voor behandelingen via VECOZO bij ons blijven indienen. Is de behandeling van uw patiënt (onze verzekerde) gestart vóór 1 januari 2022? Dan vergoeden we behandelingen van indicaties die in de basisverzekering vallen in 2022 tegen het gecontracteerde tarief (uit 2021).  
    
  Heeft u meer vragen over het leveren van ongecontracteerde zorg? Bekijk dan ook deze pagina met veelgestelde vragen over dit onderwerp. Worden uw vragen hier niet volledig beantwoord, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.   
   
 • Waarom maakt VGZ gebruik van de behandelindex van 2019?

  Vektis heeft aangegeven dat de behandelindex over 2020 niet wordt gepubliceerd. De reden hiervoor is dat de coronacrisis van invloed is op de spiegelinformatie (en daarmee de behandelindex). Bekijk voor meer info de website Spiegelinformatiefysio.nl ..  Wij maken voor de contractering voor 2022 daarom gebruik van de gecorrigeerde waarde van de Landelijke behandelindex over de periode januari 2019 tot en met december 2019.
 • Waarom is er geen tariefsverhoging voor de Fysiotherapie Basis-overeenkomst?

  We zien graag dat fysiotherapiepraktijken zich aansluiten bij onze alliantiepartners. Daarom hebben we gekozen voor een verschil in tariefsverhoging. 

  Deze is het hoogst bij de Intensief-overeenkomst. Via deze overeenkomst contracteren we fysiotherapeuten die met Good Practices van Zorg1 en FysioTopics werken. De tarieven van de Generiek A en B-overeenkomsten verhogen we eveneens, maar in iets mindere mate. De tarieven voor de Basis-overeenkomst worden voor 2022 niet verhoogd. Meer informatie over tarieven en overeenkomsten vindt u op de pagina overeenkomsten.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • Placeholder Image
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam