Overeenkomst fysiotherapie

Voor fysiotherapie kennen we diverse typen overeenkomsten. Op deze pagina vindt u alle informatie over de verschillende overeenkomsten, tarieven en bijbehorende voorwaarden. 

Overeenkomsten & tarieven 2020

We kennen in 2020 vijf reguliere overeenkomsten. De voorwaarden voor de verschillende overeenkomsten zijn samengevat in onderstaande tabel.

Intensief * Generiek A Generiek B  Basis  Verbeter 
 • Behandelindex 2018: 40 t/m 99
 • Tarief reguliere zitting € 34,10
 • Good practice(s) geïmplementeerd
 • Zorgplan praktijkaudit
 • Behandelindex 2018: 40 t/m 99
 • Tarief reguliere zitting € 31,40
 • Behandelindex 2018: 100 t/m 119 of 39 en lager
 • Tarief reguliere zitting € 31,10
 
 • Behandelindex 2018: 120 t/m 149 of geen behandelindex
 • Tarief reguliere zitting € 29,10
 • Behandelindex 2018: 150 of hoger
 • Tarief reguliere zitting € 27,75

Voor de zorgovereenkomsten van 2020 is gebruik gemaakt van de Landelijke behandelindex over kalenderjaar 2018. Op de website spiegelinformatiefysio.nl vindt u meer  informatie over de spiegelinformatie en de (berekeningen van de) behandelindex.

* Voldoet u aan alle voorwaarden voor een overeenkomst Intensief? Dan passen wij uw overeenkomst aan op basis van het bericht dat wij ontvangen van onze alliantiepartners. Zij informeren ons over de praktijken die de door ons erkende good practice(s) geïmplementeerd hebben.

Overeenkomsten & tarieven 2021

We kennen in 2021 vier reguliere overeenkomsten. De voorwaarden voor de verschillende overeenkomsten zijn samengevat in onderstaande tabel.

Intensief * Generiek A Generiek B  Basis 
 • Behandelindex 2019: 40 t/m 104
 • Tarief reguliere zitting €34,69 
 • > 3 good practice(s) geïmplementeerd
 • Looptijd 2 jaar
 • Behandelindex 2019: 40 t/m 99
 • Tarief reguliere zitting €31,94
 • Looptijd 2 jaar
 • Behandelindex 2019: 100 t/m 119 of 39 en lager
 • Tarief reguliere zitting €31,41
 • Looptijd 1 jaar
 
 • Behandelindex 2019: 120 t/m 149 of geen behandelindex
 • Tarief reguliere zitting €29,39
 • Looptijd 1 jaar

Had u in 2020 een zorgovereenkomst met einddatum 31-12-2020? Dan ontvangt u uiterlijk 30 september 2020 uw overeenkomst voor 2021 via VECOZO. Zoals gebruikelijk maken wij de tarieven voor volgend jaar niet gelijktijdig met het inkoopbeleid bekend. De tarieven worden later vastgesteld en uiterlijk gelijktijdig met het contractaanbod gedeeld.

* U komt in aanmerking voor een Intensief overeenkomst, wanneer u minimaal drie door ons erkende good practice(s) aantoonbaar heeft geïmplementeerd. Het kan per good practice verschillen op welke wijze de implementatie aangetoond kan worden.

Een overeenkomst aangaan als nieuwe zorgaanbieder?

Wij hebben op dit moment voldoende fysiotherapiepraktijken gecontracteerd om te voldoen aan onze zorgplicht. Daarbij hebben onze verzekerden voldoende keuze en is er slechts in uitzonderlijke gevallen sprake van wachttijden of wachtlijsten. Daarom zijn we niet actief op zoek naar nieuwe contractanten. Een nieuwe contractant is een praktijk die in 2020 geen overeenkomst Fysiotherapie met ons heeft. Het is mogelijk dat we nieuwe overeenkomsten afsluiten, maar alleen als dit een duidelijke meerwaarde biedt. De criteria die we hiervoor hanteren, vindt u terug in ons inkoopbeleid. U kunt online een verzoek indienen voor een overeenkomst.

Veelgestelde vragen

 • Ik ben het niet eens met de aangeboden overeenkomst. Wat kan ik doen?

  In het inkoopbeleid benoemen wij jaarlijks op 1 april de voorwaarden die gelden voor de overeenkomsten voor het daarop volgende contractjaar. 

  Indien u bezwaar tegen de aangeboden overeenkomst wilt maken, dan kunt u dat bezwaar indienen via dit formulier. Bezwaren tegen de aangeboden overeenkomst die wij na 25 oktober 2020 ontvangen, nemen wij niet in behandeling. Bezwaren tegen de aangeboden overeenkomst trachten wij binnen twee weken te beantwoorden.  
 • Tot wanneer kan ik een overeenkomst voor 2021 afsluiten?

  Wilt u gebruikmaken van ons contractaanbod? Dan kunt u het aanbod tot en met 31 oktober 2020 accepteren in het zorginkoopportaal VECOZO. Wanneer u de overeenkomst nog niet heeft geaccepteerd, ontvangt u nog twee keer een herinnering. Het contractaanbod vervalt per 1 november. Na 1 november heeft u geen mogelijkheid meer om een overeenkomst met ons af te sluiten voor 2021. Vanaf 11 november informeren wij onze verzekerden over welke zorgaanbieders een overeenkomst met ons afgesloten hebben. Dat doen we via de zorgzoekers op één van onze websites (bijvoorbeeld op vgz.nl of bewuzt.nl).
 • Wij willen een nieuwe vestiging openen. Hoe regel ik dit en aan welke voorwaarden moet de nieuwe vestiging voldoen?

  U kunt de nieuwe vestiging als nevenvestiging registreren bij Vektis. Wij nemen de nieuwe vestiging dan automatisch over in onze systemen, zoals Vergelijk en Kies. Voor al uw vestigingen gelden dezelfde voorwaarden als voor uw hoofdvestiging. Deze vindt u terug in uw overeenkomst. 
 • Waarom kan ik niet in onderhandeling met jullie over mijn overeenkomst?

  Op 1 april jl. hebben wij het inkoopbeleid voor 2021 gepubliceerd. In het inkoopbeleid geven wij aan welke richting we het aankomende jaar op gaan met de paramedische zorg. Daarbij geven we aan welke elementen daarbij van belang zijn en welke verschillende typen overeenkomsten daaraan gekoppeld worden. 

  Hiermee willen wij voor paramedische zorgaanbieders vooraf duidelijk maken wat de voorwaarden voor een overeenkomst voor 2021 zijn, zodat wij alle praktijken o.b.v. dezelfde voorwaarden een contractaanbod kunnen doen. 

  Het inkoopbeleid Paramedische zorg kunt u vinden op de website onder het kopje 'Inkoopbeleid'. Het inkoopbeleid en de overeenkomsten hebben wij inhoudelijk en procesmatig met uw beroepsvereniging besproken. Ook klankborden wij op diverse wijzen met klanten en zorgaanbieders. 

  Zorgverzekeraars hebben niet de verplichting om met alle zorgaanbieders individueel te onderhandelen over de overeenkomsten. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars zijn ook niet verplicht om een overeenkomst met elkaar te sluiten. Meer informatie vindt u op de website van de NZa. 
 • Waar kan ik de tarieven vinden?

  Voor 2021 kennen we vier overeenkomsten voor fysiotherapie: Intensief, Generiek A, Generiek B en Basis. Komend jaar stijgen de tarieven voor de overeenkomsten Intensief en Generiek A met 1,73% ten opzichte van 2020. De tarieven van de overeenkomsten Generiek B en Basis stijgen met 1% ten opzichte van 2020. Deze stijging volgt op de eerdere stijging in 2020 van 5%. 

  Voor 2021 stijgen de tarieven voor logopedie, logopedie met kwaliteitstoets, oefentherapie, ergotherapie, huidtherapie en diëtetiek met 1%. Deze stijging volgt op een eerdere stijging in 2020 van 5%.  

  Meer informatie over de individuele zittingen fysiotherapie vindt u op onze website, de tarieven voor de overige prestaties staan in het contractaanbod in VECOZO. 

  Vooruitlopend op de uitkomst van het landelijke kostenonderzoek van GUPTA heeft Coöperatie VGZ dit jaar al een verhoging (5%) van het paramedietarief toegepast. 

 • Wat betekent het voor mij wanneer ik besluit om het aanbod niet te accepteren?

  Wanneer u van ons een aanbod heeft ontvangen en u besluit geen contract met ons te sluiten kunt u uw declaraties voor behandelingen via VECOZO bij ons blijven indienen. Is de behandeling van uw patiënt (onze verzekerde) gestart vóór 1 januari 2021? Dan vergoeden we behandelingen van indicaties die in de basisverzekering vallen in 2021 tegen het gecontracteerde tarief (uit 2020).  
    
  Heeft u meer vragen over het leveren van ongecontracteerde zorg? Bekijk dan ook deze pagina met veelgestelde vragen over dit onderwerp. Worden uw vragen hier niet volledig beantwoord, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.   
   
X
Cookies maken onze website gebruiksvriendelijker. Met cookies verzamelen wij informatie om de inhoud van de website te personaliseren en statistieken om de website te verbeteren. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord