Uw gekozen zorgsoort:

Welke zorg koopt VGZ selectief in?

De zorgsoorten waar selectieve zorginkoop wordt toegepast

VGZ past selectieve zorginkoop toe voor de volgende zorgsoorten:

  • Fysiotherapie (Parkinson, Claudicatio Intermittens en Lymfvataandoeningen/oedeem)
  • Oefentherapie (Claudicatio Intermittens)
  • Ergotherapie (Parkinson)
  • Logopedie (Parkinson)

Aandoeningen waarvoor selectief wordt ingekocht

VGZ koopt paramedische zorg voor verzekerden met een aantal aandoeningen selectief in:

  • de ziekte van Parkinson en een atypisch parkinsonisme
  • Claudicatio Intermittens
  • Lymfevataandoeningen/oedeem 

 


Dit betekent dat VGZ de paramedische zorg alleen nog maar inkoopt bij zorgaanbieders die zijn aangesloten bij respectievelijk ParkinsonNet, ClaudicatioNet en/of een actuele registratie bezitten in het aantekeningenregister Oedeemfysiotherapeut van het Centraal Kwaliteitsregister (CKR) fysiotherapie of Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF). 

Raadpleeg voor meer informatie de voorwaarden selectieve inkoop.