Uw gekozen zorgsoort:

Welke overeenkomstvormen kennen we?

De overeenkomstvormen fysiotherapie voor 2018

VGZ koopt fysiotherapie gedifferentieerd in en kent voor 2018 vier verschillende overeenkomsten:

  • Verbeterovereenkomst
  • Overeenkomst Start
  • Overeenkomst Generiek
  • Overeenkomst Intensief

Voor een uitgebreidere uitleg over de overeenkomst raadpleeg het inkoopbeleid

Verbeter of geen overeenkomst Start Generiek Intensief
Effectiviteitstraject en VGZ-geaccordeerde good practice
EPD EPD
CQi/PREM
Response>10
verzekerden
CQi/PREM
Response>100 van VGZ
verzekerden
Behandelindex 150 en hoger Behandelindex 120 t/m 149 Behandelindex 0 t/m 119 Behandelindex 40 t/m 99
Landelijke normen Landelijke normen Landelijke normen Landelijke normen

 

De overeenkomstvormen fysiotherapie voor 2019

Voor 2019 kennen we vijf reguliere overeenkomsten. De voorwaarden voor de verschillende overeenkomsten zijn samengevat in onderstaande tabel. Indien u in 2018 reeds een overeenkomst met VGZ heeft afgesloten dan ontvangt uw praktijk in september 2018 een contractaanbod voor 2019.

Verbeter Basis Generiek Intensief
B A

Landelijke normen

PREM

PREM

PREM
Good practices en

Effectiviteitsaudit/
praktijkaudit

Behandelindex
150 of hoger

Behandelindex
120 t/m 149

Behandelindex
100 t/m 119
of 39 en lager
Behandelindex
40 t/m 99
Behandelindex
40 t/m 99
Looptijd 1 jaar Looptijd 1 jaar Looptijd 1 jaar Looptijd 2 jaar Looptijd 2 jaar