Uw gekozen zorgsoort:

Uitleg indicatiecodes CSI

Tot 18 jaar 

Bijlage 1 van het Besluit Zorgverzekering / chronisch:

 • 001: alle behandelingen die onder de machtiging vallen. In tegenstelling tot volwassenen hoeven kinderen de eerste 20 behandelingen niet zelf te betalen.

Niet Bijlage 1 van het Besluit Zorgverzekering / niet-chronisch:

 • 003: de eerste 18 behandelingen fysiotherapie uit de basisverzekering
 • 004: de eerste 9 behandelingen kinderfysiotherapie uit de basisverzekering
 • 005: behandeling 10 t/m 18 kinderfysiotherapie uit de basisverzekering
 • 006: de eerste 9 behandelingen oefentherapie uit de basisverzekering
 • 007: behandeling 10 t/m 18 oefentherapie uit de basisverzekering
 • 009: behandeling 19 en verder die wij uit een eventuele aanvullende verzekering vergoeden

Voor verzekerden onder de 18 jaar vergoeden wij 18 behandelingen oefen- of fysiotherapie uit de basisverzekering. Hiervoor tellen we alle behandelingen met CSI 003, 004, 005, 006 en 007 bij elkaar op.


Vanaf 18 jaar 

Bijlage 1 van het Besluit Zorgverzekering / chronisch:

 • 008: de eerste 20 behandelingen bij een chronische indicatie. Vergoeding vanuit uit een eventuele aanvullende verzekering, verzekerden zonder aanvullende verzekering betalen de kosten zelf.
 • 001: vanaf de 21ste behandeling volgend op code 008, vergoeding uit de basisverzekering.

Niet Bijlage 1 van het Besluit Zorgverzekering / niet-chronisch:

 • 009: niet-chronische behandelingen. We vergoeden deze behandelingen uit een eventuele aanvullende verzekering. Verzekerden zonder aanvullende verzekering betalen de kosten zelf.
 • 010: √©√©nmalig eerste negen behandelingen bij bekkenfysiotherapie bij urine incontinentie.
 • 011: de eerste 37 behandelingen voor Claudicatio Intermittens stadium Fontaine 2, vergoeding uit de basisverzekering per 12 maanden.
 • 012: de eerste 12 behandelingen bij Artrose heup/knie, vergoeding uit de basisverzekering per 12 maanden. 

Wanneer de behandeling voor een indicatie voor vergoeding uit de basisverzekering in aanmerking komt, dan dient deze behandeling altijd ten laste van de basisverzekering te worden gedeclareerd. Dit is het gevolg van landelijke regelgeving. In deze gevallen kunt u de behandelingen dus niet declareren ten laste van de aanvullende verzekering. Na gebruik van de vergoeding uit de basisverzekering kunnen eventuele aanvullende behandelingen ten laste komen van de aanvullende verzekering.