Samen in verbinding voor meer impact

We zijn ervan overtuigd dat we alleen samen en in verbinding de paramedische zorg toekomstbestendig kunnen organiseren. Daarom moedigen we onderling overleg, samenwerkingsverbanden en ketenaanpakken aan. 

 In contact met zorgaanbieders 

We zijn voortdurend in gesprek met zorgaanbieders, praktijken en samenwerkingsverbanden, om te horen welke knelpunten en oplossingen zij zien om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. Zo organiseren we webinars en dialoogsessies en gaan we actief in gesprek met zorgverleners. Deze gesprekken hebben ons al veel waardevolle input en inzichten opgeleverd, in de vorm van pilots en beleidsaanpassingen.  

 Alliantienetwerk en samenwerkingsverbanden

Binnen de fysiotherapie werken we met Zorgtopics-praktijken en met paramedische samenwerkingsverbanden aan innovatie. Hierbij ligt de focus op organisatie van multidisciplinaire stepped-care zorgpaden, versterking van de rol van de fysiotherapeut en de inzet van digitale zorg.

We zien deze onderwerpen als cruciale veranderingen om de paramedische zorg voor onze leden toegankelijk te houden. Maar alleen samen met elkaar kunnen we dat bereiken. Daarom hebben we binnen de fysiotherapie een intensieve samenwerking met ons Alliantienetwerk van Zorgtopicspraktijken. Zo ontwikkelen we samen innovatieve mono-en multidisciplinaire zorgpaden. Om de impact van deze samenwerking en de initiatieven die hieruit voortkomen zo groot mogelijk te maken, focussen we hierbij op veelvoorkomende indicaties zoals artrose, rug-, nek- en schouderklachten, COPD en hart- en vaatziekten. 

 Domeinoverstijgende samenwerking via ketenaanpakken

Gezondheid is meer dan medische klachten verhelpen. Vaak spelen onderliggende, sociaal-maatschappelijke problemen een rol in de gezondheid en het welzijn van mensen. Daarom slaan partijen in de zorgsector de handen ineen met het sociaal domein en gemeenten om gezondheid te stimuleren en de zorg te ontlasten. Dit doen we in de vorm van 5 ketenaanpakken.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam