Uw gekozen zorgsoort:

Inkoopbeleid

In het inkoopbeleid staat alles in het teken van zinnige zorg. Dat is zorg die beter is voor de patiënt en de zorg op termijn ook toegankelijk houdt.

Inkoopbeleid

In het inkoopbeleid leest u onder andere over de kwaliteitseisen rondom zinnige zorg. Daarnaast leest u meer over de voorwaarden rondom declaraties, behandelplannen en de klachtafhandeling voor patiënten.

Onze visie op fysiotherapie
Voor veel patiënten is fysiotherapie belangrijk voor hun functioneren of herstel. Net als veel fysiotherapeuten vinden wij het belangrijk dat fysiotherapie toegankelijk en betaalbaar blijft. Die ambitie vormt dan ook de basis van ons inkoopbeleid.

Selectieve inkoop

VGZ koopt paramedische zorg voor verzekerden met een aantal aandoeningen selectief in:

 • de ziekte van Parkinson en een atypisch parkinsonisme (dit geldt alleen voor fysiotherapie, ergotherapie en logopedie)
 • Claudicatio Intermittens (alleen voor fysiotherapie en oefentherapie)
 • Lymfevataandoeningen/oedeem (alleen voor fysiotherapie)

Voor de ziekte van Parkinson en/of Claudicatio Intermittens ontvangt u mogelijk een (gedeeltelijke) vergoeding, indien u niet bent aangesloten bij ParkinsonNet en/of ClaudicatioNet. 

Oedeemtherapie mag alleen worden verleend door een therapeut met een actuele registratie in een van de onderstaande aantekeningenregisters:

 • het Centraal Kwaliteitsregister (CKR) fysiotherapie
 • Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF)
 • Kwaliteitsregister Paramedici (KP). 

Raadpleeg voor meer informatie de voorwaarden selectieve inkoop in het overzicht met overeenkomsten.

 • Zo kopen wij paramedische zorg in: altijd gedifferentieerd en soms selectief

  De zorgkosten voor fysiotherapie stijgen jaarlijks door een toename van het zorggebruik en zorgaanbod. Ondanks de gestage ontwikkeling van de kwaliteit van fysiotherapeutische zorg, vragen steeds meer van onze verzekerde om informatie waar de beste fysiotherapie geleverd wordt voor het verhelpen of behandelen van een bepaalde klacht. Informatie die wij nodig hebben om hen te helpen in het maken van een keuze voor een zorgaanbieder.

  Tegen deze achtergrond zijn wij in 2017 gestart met gedifferentieerd en selectief inkopen. Dit doen wij op basis van de doelmatigheid van de praktijkvoering, kwaliteit van de geleverde fysiotherapeutische zorg en patiëntbeleving. Met het gedifferentieerde inkoopbeleid stimuleert VGZ fysiotherapeuten om kwaliteit te leveren en doelmatiger te behandelen. De ondoelmatig behandelende fysiotherapeuten contracteren we niet meer. Bij indicaties zoals Claudicatio Intermittens, Parkinson en Lymfoedeem koopt VGZ de fysiotherapie selectief in.

Zinnige Zorg

Om de zorg op langere termijn betaalbaar te houden zetten we samen in op zinnige zorg via good practices. Zinnige zorg is betaalbare zorg waarin de patiënt centraal staat en waarbij verspilling en overdaad worden vermeden. U weet als geen ander wat zinnige zorg voor onze klant is. Het is onze rol om zinnige zorg te faciliteren en te stimuleren. Daarbij geloven we in co-creatie met zorgaanbieders, belangenorganisaties, patiënten en andere verzekerden. We zijn actief op zoek naar good practices. Soms is het zorgvernieuwing, soms is dat een al bestaande werkwijze die navolging verdient. Lees hier meer over zinnige zorg

Veelgestelde vragen

 • Hoe dien ik een good practice in?

  Uw praktijk kan zelf ook een good practice bij ons indienen. We spreken van een good practice als het onderstaande kenmerken draagt:

  • vernieuwende methode, techniek, handelswijze, procedure, samenwerking of technologische ontwikkeling;
  • zinnige zorg; betere zorg tegen lagere kosten, mede dankzij en altijd samen met zorgaanbieders; 
  • zorg waarin de patiënt centraal staat;
  • is vastgesteld in de praktijk;
  • is op andere plekken toepasbaar;
  • de zorgaanbieder kan een ambassadeursrol vervullen richting zorgaanbieders.

  Voldoet uw idee aan bovenstaande punten? Download het formulier en mail dit naar goodpractices@vgz.nl.

 • Ik ben tijdelijk afwezig. Dient mijn vervanger aan dezelfde voorwaarden voor selectieve inkoop te voldoen?

  Een praktijk dient er zorg voor te dragen dat in het geval van ziekte of vakantie de zorg gecontinueerd kan worden en op een juiste manier gewaarborgd is. 

  Bekijk voor meer informatie het topic in de kennisbank.


Staat uw vraag er niet tussen, bekijk alle topics in onze kennisbank.

360x150
Heeft u zelf een Good Practice?
Dien de vernieuwing in via het Zinnige Zorg loket. De ingediende ideeën komen in aanmerking om als nieuwe werkwijze te worden opgenomen in het zorginkoopbeleid.
X
Cookies maken onze website gebruiksvriendelijker. Met cookies verzamelen wij informatie om de inhoud van de website te personaliseren en statistieken om de website te verbeteren. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord