Digitalisering

Passende zorg betekent steeds vaker een mix van digitaal en fysiek aangeboden zorg, zoveel mogelijk gepersonaliseerd en op maat. Ons uitgangspunt is zelf als het kan, thuis als het kan en digitaal als het kan.

Digitale zorg: een belangrijke bouwsteen

Met digitale zorg komt de zorg naar onze leden toe. Hierdoor kunnen ze vaker de zorg thuis ontvangen, of kunnen ze vanuit huis worden gemonitord. Dat is positief voor onze leden, hun omgeving en het milieu. Digitale zorg is ook een belangrijke bouwsteen om het groeiende capaciteitsprobleem in de zorg aan te pakken.

Gezamenlijke ambities

Bij het inkopen van zorg zetten we daarom, naast de reguliere fysieke zorg, ook volop in op digitale zorg. Vanuit Zorgverzekeraars Nederland hebben we als zorgverzekeraars hier gezamenlijke ambities voor geformuleerd. Om écht het verschil te maken, zetten we graag nog een stap verder op het gebied van digitale zorg. Samen met zorgaanbieders die hier de ambitie en mogelijkheden voor hebben.

Digitalisering binnen de intramurale farmacie

We proberen de administratieve lasten zo laag mogelijk te houden. Tegelijkertijd willen we wel inzicht in de inzet van geneesmiddelen en de kwaliteit, uitkomsten, (kosten)effectiviteit en doelmatigheid van die behandeling. Dit kan door een uniforme registratie in ziekenhuizen met een betere digitale datakoppeling. Zo kunnen administratieve en kwalitatieve gegevens (bijvoorbeeld over behandelduur of uitkomsten) voor iedereen toegankelijk gemaakt worden.

Deze transparante inzichten hebben tot doel om zorgaanbieders continu te informeren over de meest effectieve behandelopties. Ook kan het patiënten helpen bij hun keuzes. Zowel in de keuze voor hun zorgaanbieder, als binnen de spreekkamer in het gesprek over hun behandeling.

Het voordeel van elektronische gegevensuitwisseling

Elektronische gegevensuitwisseling draagt bij aan goede en veilige zorg voor onze leden, verlicht de werkdruk van zorgverleners en is een essentiële randvoorwaarde om de andere doelen uit het IZA te behalen.

Om optimaal gebruik te kunnen maken van patiëntgegevens vinden wij het belangrijk dat de elektronische gegevensuitwisseling minimaal voldoet aan de volgende eisen:

 • Het is goed beschikbaar en bereikbaar
 • Het is herbruikbaar voor primair en secundair gebruik
  • Primair: voor andere zorgverleners in het netwerk van de patiënt
  • Secundair: voor de patiënt zelf via een Persoonlijke Gezondheidsomgeving

Partijen in het IZA werken onder regie van VWS aan het wegnemen van knelpunten om ervoor te zorgen dat elektronische gegevensuitwisseling de standaard wordt. Het belang van privacy en gegevensbescherming wordt altijd meegewogen.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • Placeholder Image
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam