Passend contracteren

De gemaakte IZA afspraken en de regionale uitwerking daarvan hebben ook gevolgen voor hoe wij contracteren. Daarom besteden we bij het inkopen van zorg voor 2025 extra aandacht aan het maken van passende afspraken.

 Realistisch en passend bij de (toekomstige) situatie

Passende afspraken maken betekent dat we realistische afspraken maken die passend zijn bij de situatie en het profiel van een zorgaanbieder. En dat die afspraken rekening houden met de huidige én toekomstige ontwikkelingen in het zorglandschap. Het streven hierbij is elkaar te versterken in het behalen van de gezamenlijke doelen en de maatschappelijke opgave.

Gedifferentieerde inkoopafspraken voor laag complexe electieve zorgpaden

Een concreet voorbeeld van passend contracteren is dat we voor een aantal laag complexe electieve zorgpaden gedifferentieerde inkoopafspraken maken. We kijken daarbij naar:

 • De kwaliteit van zorg
 • De mate waarin er bewezen en succesvolle initiatieven (Good Practices) worden ingezet 
 • De doelmatigheid van zorg
 • Het patiëntperspectief 
 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam