Betere zorg door integrale samenwerking

Door samen te werken binnen het Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV) kan de kwaliteit en efficiëntie van de regionale geboortezorgketen beter geborgd worden. Door integraal samen te werken, herkennen zorgaanbieders problemen in de zorgketen eerder. Dit maakt het mogelijk problemen sneller en effectiever op te lossen. Onderlinge samenwerking en het gezamenlijk werken vanuit 1 (digitaal) dossier verbetert de kwaliteit van de zorg en maakt innovatie mogelijk.

 Verbinding met het sociale domein

In het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) wordt de verbinding met het sociale domein gelegd. Zo hebben wij in de ketenaanpak Kansrijke Start samen met gemeenten specifiek aandacht voor mensen met gezondheidsachterstanden. Wij zorgen ervoor dat de zorgprofessionals uit de geboortezorg optimaal kunnen bijdragen aan een kansrijke start van ieder kind. 

 Gestandaardiseerde gegevensuitwisseling

Daarnaast stimuleren we het landelijke project Babyconnect en de ontwikkeling van keurmerken bij het gestandaardiseerd uitwisselen van gegevens. Hierbij worden gegevens digitaal uitgewisseld tussen zorgverleners onderling en tussen zorgverleners en cliënt. Dit zorgt ervoor dat de cliënt en zorgverlener de juiste informatie op het juiste moment beschikbaar hebben. Ook hoeven gegevens door Babyconnect niet meer mondeling besproken te worden of overgetypt. Dit bespaart tijd en verkleint de kans op fouten. Daarmee wordt de integraliteit, kwaliteit en efficiëntie binnen de verloskunde bevorderd. 

 Digitalisering

Met alle zorgverzekeraars hebben we voor het digitaliseren van de zorg gezamenlijke ambities opgesteld. Deze ambities staan opgenomen op de website van Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam