Wijziging inkoopbeleid 2023

Verruiming criterium verblijf ELV voorafgaand aan GRZ

30-06-2022
 

In ons inkoopbeleid ELV GRZ GZSP 2023 stond op pagina 29 (onder ‘Inkoopcriteria Toegang tot de GRZ) het criterium vermeld dat als voorafgaand aan een opname in het ELV al duidelijk was dat de cliënt daarna opgenomen zou worden voor een behandeling in de GRZ, deze prestatie niet bij de zorgverzekeraar of verzekerde in rekening kon worden gebracht.

Naar aanleiding van gesprekken met zorgaanbieders ELV en GRZ is besloten dit criterium te verruimen. Hierdoor krijgen patiënten eerder de juiste zorg op de juiste plek.

Verruiming criterium

Het verruimde criterium houdt in dat de opname in het ELV voorafgaand aan GRZ-behandelingen (gericht op het (her)leren van vaardigheden en het trainen van functies) wel toegestaan is als de cliënt een week of langer niet belastbaar is. Deze zorg kan gedeclareerd worden onder de voorwaarde dat de combinatie van de ELV-declaratie en de GRZ DBC niet duurder is dan de DBC zonder ELV.

Wat betekent dit voor u als zorgaanbieder?

De verruiming van dit criterium betekent dat onder de hierboven genoemde voorwaarden ELV voorafgaand aan GRZ gedeclareerd mag worden.

Wijziging inkoopbeleid 2023

Deze wijziging staat opgenomen in ons inkoopbeleid ELV, GRZ en GZSP 2023 en is te vinden in het hoofdstuk 'Wijzigingen/aanvulling op het inkoopbeleid'.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam