Wijziging inkoopbeleid 2022

Wijzigingen en aanvullingen op ons inkoopbeleid 2022.

14-09-2021
Op 31 maart 2021 hebben wij ons inkoopbeleid voor het jaar 2022 gepubliceerd. In dit nieuwsbericht leest u welke wijzigingen zijn doorgevoerd in het inkoopbeleid voor eerstelijnsverblijf, geriatrische revalidatiezorg en geneeskundige zorg voor specifieke patiëntengroepen.

Termijn tariefvoorstel

In ons inkoopbeleid voor 2022 staat in hoofdstuk ‘1. Toelichting op onze criteria’ in het onderdeel ‘Eerstelijns verblijf (ELV) en geriatrische revalidatiezorg (GRZ) vermeld dat we het tariefvoorstel voor GRZ baseren op 3 elementen. In het geval van onderdeel 3.b. is omtrent het aantal heropnames per abuis 6 maanden opgenomen in de tekst, dit moet 6 weken zijn. Deze wijziging heeft verder geen consequenties, aangezien de termijn van 6 weken het uitgangspunt is geweest in het tariefvoorstel.

Toevoeging prestatie 'Onderzoek voor toegang tot de GRZ'

Per 1 januari 2022 is de prestatie ‘Onderzoek voor toegang tot de GRZ’ toegevoegd aan de NZa beleidsregel GZSP. Zorgaanbieders die reeds een overeenkomst GZSP SO/AVG/GWS aangeboden hebben gekregen, kunnen deze prestatie via een addendum op de overeenkomst met ons afsluiten. In ons inkoopbeleid is hiertoe een toevoeging gedaan in:

 • Hoofdstuk ‘1. Toelichting op onze criteria’ onderdeel ‘Geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (GZSP)’
 • Hoofdstuk ‘1. Toelichting op onze criteria’ onderdeel ‘Zorgkostenplafonds’

De contractering van de nieuwe prestatie ‘Onderzoek voor toegang tot de GRZ’ kon niet meer meegenomen worden in het reguliere contracteringsproces. De inschrijftermijn hiervoor was namelijk al gesloten en de verzending van het aanbod vindt plaats op 15 september. Om het inkoopproces niet te vertragen is gekozen voor de werkwijze, die u terug vindt in:

 • Hoofdstuk ‘2. Proces Zorginkoop’ onderdeel ‘Proces contractering prestatie ‘Onderzoek voor toegang tot de GRZ’

Inkoopcriteria - regiebehandelaren bij multidisciplinair programma

In ons inkoopbeleid voor 2022 staat in bijlage 1 ‘Inkoopcriteria’ onderdeel ‘Inkoopcriteria voor zorg zoals gedragswetenschappers die bieden’ dat naast de SO en AVG een BIG geregistreerde GZ-psycholoog als regiebehandelaar kan fungeren bij een multidisciplinair programma met een erkend keurmerk, zoals FACT of Hersenz.

Ook een BIG-geregistreerde orthopedagoog-generalist, klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog mogen als regiebehandelaar fungeren bij een multidisciplinair programma met een erkend keurmerk. Dit stond reeds in onze polisvoorwaarden en is nu ook toegevoegd in ons inkoopbeleid.

 

De bovenstaande wijzigingen en aanvullingen zijn tevens terug te vinden in ons inkoopbeleid 2022.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam