Productiemonitor eerstelijnsverblijf afgeschaft

09-01-2019
De zorgaanbieders die Eerstelijnsverblijf (ELV) aanbieden aan onze verzekerden hoeven per 1 januari 2019 geen informatie meer aan te leveren voor de ELV-productiemonitor. Dit betekent een aanzienlijke vermindering van administratieve lasten voor u als zorgaanbieder.

In ons inkoopbeleid ELV 2019 was de productiemonitor wel opgenomen als criteria. Dit komt omdat op het moment van publicatie nog geen uitsluitsel was over de afschaffing van de productiemonitor. De gegevens die voorheen beschikbaar waren door de productiemonitor worden voortaan door Vektis aangeleverd.


Door de informatieomgeving van Vektis te hanteren, komt de productiemonitor ELV te vervallen in het inkoopbeleid 2019. Hiermee hopen wij u als zorgaanbieder zoveel mogelijk te ontzorgen en u in staat te stellen zoveel mogelijk tijd te besteden aan het verlenen van zorg voor onze verzekerden.

 
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam