Wijziging inkoopbeleid 2023

Gewijzigde data voor overeenstemming en afstemming overeenkomsten 2023 

20-10-2022
In ons inkoopbeleid Eerstelijns verblijf, geriatrische revalidatiezorg en geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (ELV, GRZ, GZSP) 2023 staat vanaf pagina 21 het proces voor zorginkoop omschreven. Vanwege een recent verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) om de (maximum-)tarieven, budgetten en vergoedingsbedragen voor 2023 te verhogen, ontvangen zorgaanbieders van ons een nieuw contractaanbod voor 2023. Hierdoor wijzigt de uiterste datum waarop we overeenstemming bereikt moeten hebben naar 22 januari 2023. De uiterste datum waarop de overeenkomst administratief in VECOZO afgerond moet zijn, wijzigt naar 16 februari 2023.

Waarom wijzigen de data voor overeenstemming en afronding van de overeenkomsten 2023?

Vanwege het verzoek van VWS aan de NZa om de (maximum-)tarieven, budgetten en vergoedingsbedragen voor 2023 te verhogen, bieden wij zorgaanbieders graag een nieuw contractvoorstel aan.

In het nieuwe contractvoorstel is de indexering van de tarieven verhoogd. Dit heeft gevolgen voor de tarieven en de vaststelling van de zorgkostenplafonds.

Om zorgaanbieders voldoende tijd te geven om het nieuwe contractaanbod te beoordelen, is de uiterste tekentermijn voor het contractaanbod gewijzigd.

Wat betekent dit voor u als zorgaanbieder?

Uiterlijk 11 november 2022 ontvangt u het nieuwe contractaanbod voor 2023 via VECOZO of per mail.

De uiterste datum waarop we overeenstemming bereikt moeten hebben met betrekking tot de overeenkomst wijzigt naar 22 januari 2023. De uiterste datum waarop de overeenkomst administratief in VECOZO afgerond moet zijn, wijzigt naar 16 februari 2023.

Let op: ook als u ons eerdere contractaanbod al heeft geaccepteerd, ontvangt u van ons een nieuw contractaanbod ter beoordeling en acceptatie in VECOZO. Na acceptatie van het nieuwe contractaanbod 2023 vervangt de nieuwe overeenkomst de oude overeenkomst. 

Aanvulling en wijziging inkoopbeleid 2023

Deze wijziging staat opgenomen in ons inkoopbeleid ELV, GRZ, GZSP 2023 en is te vinden in het hoofdstuk 'Wijzigingen/aanvullingen op het inkoopbeleid'.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam