Procedure machtigingsaanvraag GZSP-zorg in een groep 

De geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (GZSP) is een verzameling van zorgvormen voor kwetsbare mensen die (nog) thuis wonen met (hoog) complexe problematiek. Op deze webpagina vindt u meer informatie over de machtigingsprocedure die geldt voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders voor GZSP-zorg in een groep.

GZSP van de Wlz naar de Zvw

Vanaf 1 januari 2021 is de dagbehandeling, die onderdeel was van de Wlz subsidieregeling extramurale behandeling, overgeheveld naar de Zvw. Dit onderdeel noemen we nu binnen de Zvw GZSP-zorg in een groep. 

Vanaf 1 januari 2023 hanteren wij alleen een machtigingsprocedure voor GZSP zorg in een groep voor zorgaanbieders zonder overeenkomst. Bent u een aanbieder met overeenkomst? Dan hoeft u geen machtiging meer aan te vragen voor GZSP zorg in een groep. 

Meer over de inkoopcriteria en het zorginkoopproces leest u in ons inkoopbeleid. Op deze pagina vindt u veelgestelde vragen en antwoorden over de gedeeltelijke afschaffing van het machtigingenbeleid.

Waarom een machtigingsprocedure?

We ontvangen geregeld vragen over machtigingen, bijvoorbeeld ‘Waarom is er een machtiging nodig?’. Om hier antwoord op te geven, is het belangrijk om te begrijpen wat ons machtigingsbeleid precies inhoudt.

Vooraf duidelijkheid

Allereerst is het machtigingsbeleid bedoeld om uw patiënten, onze verzekerden, te beschermen tegen onverwachte zorgkosten. Het geeft vooraf duidelijkheid welke kosten voor vergoeding in aanmerking komen.

Inzicht & betaalbaarheid 

We machtigen daarnaast deze zorg om meer inzicht te krijgen in hoeverre de zorg passend is binnen de uitgangspunten GZSP zoals vermeld in de NZa beleidsregels en onze verzekeringsvoorwaarden. Het machtigingsbeleid verplicht ons om kritisch te zijn ten aanzien van de doelmatigheid en de betaalbaarheid van zorg. Dit geldt alleen voor zorgaanbieders zonder overeenkomst. Met gecontracteerde zorgaanbieders zijn namelijk in de overeenkomst al afspraken gemaakt over hoe we passende GZSP-zorg garanderen.

Hoe werkt het aanvragen van een machtiging?

Voor het indienen van de een machtigingsaanvraag vult u het webformulier volledig in. Naast het invullen van het webformulier voegt u ook de gevraagde bijlages toe.

Wanneer aan alle voorwaarden wordt voldaan, wordt GZSP-zorg in een groep voor maximaal 2 jaar gemachtigd. Als er na afloop van de gemachtigde periode GZSP-zorg, in groep nog steeds een behandeling medisch noodzakelijk is, dan kunt u een nieuwe vervolgaanvraag bij ons indienen. Hierbij is een medische onderbouwing en evaluatieverslag nodig.

Huntingtonzorg

Voor GZSP Zorg in een groep aan patiënten met de ziekte van Huntington (AG/1006) hoeft u geen machtiging aan te vragen. Maakt uw patiënt gebruik van Zorg in een groep Huntingtonzorg en is zittend ziekenvervoer noodzakelijk? Dan dient de patiënt voor het vervoer wel apart een machtiging aan te vragen.

Dien de machtigingsaanvraag tijdig in

Wij vragen u vriendelijk om de machtigingsaanvraag minimaal 2 weken voordat de zorg in een groep start, in te dienen. Zo kunnen wij de aanvraag tijdig verwerken en is er vóór de start duidelijkheid over (de hoogte van) de vergoeding. Zonder definitieve goedkeuring is er geen mogelijkheid tot vergoeding van deze zorg.

Toetsingscriteria

De toetsingscriteria die wij hanteren bij het beoordelen van een machtigingsaanvraag zijn gebaseerd op de huidige wet- en regelgeving en beroepskaders die door de beroepsgroepen Vereniging van Specialisten Ouderengeneeskunde (Verenso) en Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG) zijn vastgesteld. Meer over de kaders en standpunten leest u op de website van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de beleidsregels leest u op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). 

Ziekenvervoer bij GZSP-zorg in een groep

Bent u een niet-gecontracteerde zorgaanbieder en heeft uw patiënt vervoer nodig? Dan kunt u dit aangeven op het aanvraagformulier GZSP-zorg in een groep. Indien u na 31 december 2022 een overeenkomst met ons heeft en er na die datum vervoer noodzakelijk is, vraagt uw patiënt zelf een machtiging voor vervoer aan via de website van hun verzekering. Na goedkeuring ontvangt uw patiënt een machtigingsbrief, waarna contact opgenomen kan worden met de vervoerder om de ritten in te plannen. Voor het vervoer kan uw patiënt gebruik maken van de vervoerders die wij hebben gecontracteerd. Deze zijn per postcode terug te vinden in de Zorgzoeker op de websites van onze verschillende merken.

De facturatie van de ritten vindt vervolgens plaats tussen de gecontracteerde vervoerder en Coöperatie VGZ. Hier hoeft u als zorgaanbieder verder niks meer voor te doen. Heeft u vragen over het organiseren van vervoer? Wij helpen u graag. Bekijk onze service- en contactpagina voor de diverse contactmogelijkheden.

Wanneer wordt er geen (nieuwe) machtiging afgegeven?

Er wordt geen (nieuwe) machtiging afgegeven als:

 • het doel van de behandeling bereikt is en er geen vervolgdoel is gesteld voor zorg in een groep. 
 • de zorg afgeschaald kan worden naar reguliere eerstelijnszorg.
 • blijkt dat het behandeldoel niet wordt behaald, bijvoorbeeld door achteruitgang.  
 • iemand niet meer in een groep kan functioneren. 
 • deelname te belastend wordt.
 • de patiënt niet meer (veilig) naar de locatie kan komen. 
 • de veiligheid van patiënt, medepatiënten of medewerkers in het geding is. 
 • er een klinische opname is. 
 • 24-uurs zorg/toezicht nodig is.

Veelgestelde vragen

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam