Inkoopbeleid

Met ons inkoopbeleid streven we naar passende zorg. We stimuleren de inzet van zorg die bijdraagt aan zelfredzaamheid, zodat onze leden zo lang mogelijk thuis kunnen wonen.

De hoofdpunten van ons inkoopbeleid

Eerstelijnsverblijf (ELV)

Onze hoofdpunten binnen het ELV:

 • Passende zorg
 • Regionale coördinatiefuncties (RCF)


Geriatrische revalidatiezorg (GRZ)

Onze hoofdpunten binnen de GRZ:

 • Passende zorg
 • Ambulante GRZ

Geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (GZSP)

Onze hoofdpunten binnen de GZSP:

 • Passende zorg
 • Samenwerking in de keten

 Onze hoofdpunten in het kort

Ons inkoopbeleid staat in het teken van samenwerken aan toekomstbestendige zorg. In deze video vertelt zorginkoper Ilona Talboom over de hoofdpunten en uitdagingen van ons inkoopbeleid ELV, GRZ, GZSP 2025.

 Duurzaamheid

Om een bijdrage te leveren aan een gezonde toekomst voor iedereen hebben we bij het inkopen van zorg steeds meer aandacht voor duurzaamheid. De zorgsector heeft namelijk een groot aandeel in de CO2-uitstoot, het grondstofverbruik en de afvalproductie in Nederland. Dat heeft ernstige gevolgen voor onze leefomgeving, gezondheid en gezondheidszorg. We vinden het belangrijk dat de zorgsector duurzamer wordt en daar kunnen wij aan bijdragen. Bijvoorbeeld door hierover met zorgaanbieders in gesprek te gaan, afspraken te maken en duurzame initiatieven te delen.

 Zinnige zorg in de praktijk: Good Practices

We moedigen initiatieven aan die bijdragen aan kwalitatief goede zorg. Als zorgaanbieder weet u het beste wat voor initiatieven dit zijn. Door samen met zorgaanbieders te werken aan zinnige, passende zorg komen we tot vernieuwende initiatieven die de zorg veranderen. 

Daarom zijn we actief op zoek naar innovatieve en bewezen praktijkvoorbeelden van zorgaanbieders. 'Good Practices' noemen wij dat. Op zoek naar inspirerende voorbeelden? Bekijk dan onze zinnige zorg initiatieven.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam