Toelichting op tarieven en beleid paramedische zorg

01-09-2021
Na het bekendmaken van onze tarieven, heeft het KNGF teleurgesteld gereageerd op onze keuze om de tarieven voor de meeste overeenkomsten te verhogen. In reactie daarop geven we hieronder graag nog wat toelichting op ons beleid.

Samenwerken met het KNGF aan betaalbaarheid 

Het afgelopen jaar hebben we met het KNGF samengewerkt aan de werkagenda fysiotherapie van het KNGF. Via de werkagenda proberen we gezamenlijk de fysiotherapie toekomstbestendig te maken. De uitwerking daarvan heeft tot nu nog onvoldoende handvatten opgeleverd om op basis daarvan over te gaan op een andere tariefstructuur. Dat is spijtig, zeker gezien onze gezamenlijke ambities na het vorig jaar gepubliceerde kostenonderzoek van GUPTA.  

Waarom verhogen we niet alle overeenkomsten met hetzelfde percentage? 

We kiezen voor een extra financiële impuls aan die praktijken waarmee we het meest intensief samenwerken. Dat zijn de praktijken die aangesloten zijn bij onze alliantiepartners. Praktijken die drie Good Practices hebben geïmplementeerd van Zorg1 of FysioTopics komen bij ons in aanmerking voor de Intensief-overeenkomst. Het tarief voor die overeenkomst verhogen wij het meest, omdat die praktijken aantoonbare stappen zetten op betaalbaarheid. Naast de intensief overeenkomsten verhogen we ook de tarieven voor zowel de generiek A- als generiek B-overeenkomsten.  

Andere vormen van samenwerking en innovatie 

We zijn vorig jaar een visietraject gestart op weg naar toekomstbestendige fysiotherapie. We hopen dit vanaf 2023 te vertalen in een inkoopbeleid, zodat we waardevolle fysiotherapie gerichter kunnen stimuleren en belonen. De eerste gesprekken daarover met onze voornaamste stakeholders (zoals het KNGF, alliantiepartners en regionale samenwerkingsverbanden) zijn al in juni gestart. 
 

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam