Machtiging oedeemtherapie twee jaar

16-07-2018

In verband met grote praktijkvariatie hebben we de afgelopen jaren prioriteit gegeven aan het toetsen van de naleving van de ‘Multidisciplinaire Richtlijn Lymfoedeem’. Naar aanleiding van gesprekken met zorgaanbieders hebben we besloten de machtigingsprocedure aan te passen. 

Bij de eerste aanvraag oedeemtherapie wordt een machtiging afgegeven voor een maximale periode van twee jaar. Indien er – na deze twee jaar – nog steeds een behandelnoodzaak is, wordt er na beoordeling van desbetreffende behandelplan opnieuw een machtiging afgegeven voor twee jaar. 

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam