Afschaffing machtigingenbeleid beweegzorg

Vooraf geen toestemming meer nodig voor (chronische) fysiotherapie, oefentherapie en huidtherapie

29-06-2022
Op basis van gesprekken met paramedische zorgaanbieders en het streven om een bijdrage te leveren aan het verminderen van de administratieve last, is besloten om het machtigingenbeleid voor (chronische) fysiotherapie, oefentherapie en huidtherapie per 1 januari 2023 af te schaffen. Hierdoor is er vooraf geen toestemming meer nodig en kunnen behandelingen direct plaatsvinden.

Vermindering administratieve last en meer tijd voor de patiënt

In de afgelopen jaren hebben we veel gesprekken gevoerd met paramedische zorgaanbieders. Naast dialoogsessies over de toekomst van paramedische zorg hebben we geluisterd naar ervaringen rondom ons beleid. Tijdens deze gesprekken ging het veelvuldig over het machtigingenbeleid. Met dit beleid willen we vooraf duidelijkheid geven over de vergoeding van behandelingen. Dit beschermt patiënten dus vooraf tegen onverwachte zorgkosten. Dit beleid leidt echter tot een ongewenste toename van de administratieve last. Daarom hebben we besloten het machtigingenbeleid beweegzorg per 1 januari 2023 af te schaffen.

Met het afschaffen van dit beleid maken we het behandelproces makkelijker voor zowel zorgaanbieders, onze leden en specialisten/huisartsen. Bovendien zorgt het voor een vermindering van de administratieve last en werkdruk. Zo houden paramedische zorgaanbieders meer tijd over voor de patiënt.

Samenwerking en dialoog

Zoals in de hoofdpunten van ons inkoopbeleid 2023 staat omschreven, blijven we de dialoog voeren en willen we de onderlinge samenwerking met paramedische zorgaanbieders verder intensiveren. Hiervoor organiseren we dit jaar verschillende webinars en dialoogsessies. Naast het realiseren van een gezamenlijk gedragen visie op paramedische zorg, onderzoeken we graag in overleg wat we kunnen doen om de administratieve last verder te beperken.

Veelgestelde vragen en antwoorden

We begrijpen dat zorgaanbieders mogelijk vragen hebben. Bijvoorbeeld over de afhandeling van lopende machtigingsaanvragen na 1 januari 2023? Of bent u benieuwd naar wat er precies verandert in het declaratieproces? Raadpleeg dan de veelgestelde vragen en antwoorden.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam