Aanvulling inkoopbeleid 2024: Tijdelijke toeslag voor interactieve prenatale groepszorg in de verloskunde

20-07-2023
Verloskundigen kunnen vanaf 1 januari 2024 een tijdelijke toeslag voor interactieve prenatale groepszorg bij ons declareren. We bieden verloskundigen deze mogelijkheid omdat de NZa deze toeslag heeft opgenomen in de beleidsregel Verloskunde BR/REG–24109. De minimumeisen voor het declareren van deze tijdelijke toeslag staan nu ook opgenomen in ons inkoopbeleid 2024.

Waarom deze aanvulling?

Met het aanbieden van deze tijdelijke toeslag krijgen verloskundigen extra tariefruimte om éénmalig per zwangerschap interactieve prenatale groepszorg aan te bieden. Wanneer de groepszorg geleverd is, kan deze toeslag in rekening worden gebracht naast de verschillende (deel)prestaties voor verloskundige zorg.

Wat betekent dit voor verloskundigen?

Verloskundigen kunnen vanaf 1 januari 2024 de tijdelijke toeslag voor de inzet van interactieve prenatale groepszorg éénmalig per zwangerschap bij ons declareren.

Wij hanteren als minimumeis dat de zorgprofessional die interactieve prenatale groepszorg begeleidt, voldoet aan de kwaliteitsnormen van de KNOV waarvan de registratie is vastgelegd bij de Stichting Centering Nederland.

Wijziging inkoopbeleid 2024

Deze aanvulling staat opgenomen in ons inkoopbeleid Geboortezorg 2024 en is te vinden in het hoofdstuk 'Wijzigingen en aanvullingen inkoopbeleid'.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam