Aanvulling inkoopbeleid 2023-2024: Addendum voor Toeslag integrale geboortezorg in de kraamzorg

20-07-2023
Kraamzorgorganisaties kunnen plannen bij ons indienen om in aanmerking te komen voor het addendum Toeslag integrale geboortezorg in de kraamzorg. We bieden deze mogelijkheid omdat de NZa deze toeslag per 1 juli 2023 heeft opgenomen in de beleidsregels Kraamzorg BR/REG-23143a en BR/REG-24108. De mogelijkheid voor het aanvragen van dit addendum staat nu ook opgenomen in ons inkoopbeleid voor 2023 en 2024.

Waarom deze aanvulling?

We vinden het belangrijk dat kraamzorgorganisaties individueel of in samenwerking met andere kraamzorgorganisaties vanuit het Kraamzorgsamenwerkingsverband (KSV) initiatieven kunnen ontwikkelen die gericht zijn op het toekomstbestendiger maken van de kraamzorg in Nederland. Wij zetten bij voorkeur in op samenwerking van regionale partijen binnen het kraamzorgsamenwerkingsverband. Daarom bieden we kraamzorgorganisaties of KSV’s de mogelijkheid om plannen in te dienen die de kwaliteit van kraamzorg verder verbeteren en de onderlinge samenwerking en professionalisering in de kraamzorg bevorderen.

Wat betekent dit voor kraamzorgorganisaties?

Kraamzorgorganisaties of KSV’s kunnen per e-mail bij ons een onderbouwd plan indienen om in aanmerking te komen voor het addendum Toeslag integrale geboortezorg in de kraamzorg.

In dit plan moeten de doelen, de resultaten, het tijdspad en de betrokken partijen zo concreet mogelijk beschreven worden. Wanneer we meer informatie nodig hebben voor het beoordelen van de aanvraag, dan nemen we contact op met de desbetreffende kraamzorgorganisaties of het KSV. Als we een plan positief beoordelen, bieden we per e-mail een addendum aan op de Zorgovereenkomst Kraamzorg 2024. De toeslag bedraagt maximaal 10% van de NZa-maximumtarieven.

Wijziging inkoopbeleid 2023-2024

Deze aanvulling staat opgenomen in ons inkoopbeleid Geboortezorg 2023 en 2024 en is te vinden in het hoofdstuk 'Wijzigingen en aanvullingen inkoopbeleid'.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam