Onze visie op GRZ

De geriatrische revalidatiezorg (GRZ) is zorg en kortdurend verblijf voor kwetsbare ouderen. Het kenmerkt zich door multidisciplinaire behandeling, onder de regie van de specialist ouderengeneeskunde (SO). Klinisch verblijf als het moet, maar thuis als het kan. Daarnaast is de zorg gericht op het aanleren van (functionele) vaardigheden om de cliënt zo goed mogelijk terug te laten keren naar de thuissituatie.

 Onze hoofdpunten:

 Passende zorg binnen GRZ

Passende zorg zien wij als belangrijk aandachtspunt binnen de GRZ. Het doel van de GRZ is dat onze leden zo snel mogelijk weer naar huis kunnen na een succesvol revalidatietraject. Hierbij is de kwaliteit van leven essentieel. We vinden het daarom belangrijk dat de zorgaanbieder denkt vanuit de hele keten: van voor, tijdens tot na de opname.

Binnen passende zorg focussen we op JZOJP en zelfredzaamheid:

 • De juiste zorg op de juiste plek (JZOJP)

De GRZ heeft een multidisciplinair karakter. Zorgvragen waar een monodisciplinair zorgaanbod voldoet is daarom geen passende zorg binnen GRZ. De focus ligt daarom op integraliteit in de zorgketen en pre-screening van de cliënt. Zo zorgen we samen voor de juiste zorg op de juiste plek.

Electieve orthopedie als voorbeeld

Een voorbeeld van een doelgroep waarbij een deel van de cliënten geen multidisciplinaire aanpak hoeft te ontvangen om te revalideren en te herstellen, is de doelgroep electieve orthopedie. Monodisciplinaire paramedische zorg is dan het passende zorgaanbod.

 • Zelfredzaamheid

We vinden het belangrijk dat onze leden na de opname - met kwaliteit van leven - weer thuis kunnen functioneren. Om dit te bereiken zijn de volgende punten belangrijk:
 1. Netwerk van de kwetsbare ouderen betrekken en versterken

  Tijdens de intake bespreken wat het netwerk kan betekenen tijdens de opname, en in de terugkeer naar huis.
 2. Op tijd starten met eventuele aanpassingen in huis

  Tijdens de intake bepalen welke eventuele aanpassingen in huis nodig zijn, zodat de aanpassingen op tijd klaar zijn.
 3. Vroegtijdige inzet van hulpmiddelen en zorgtechnologieën

  De cliënt is sneller zelfredzaam door vroegtijdig om te leren gaan met hulpmiddelen en zorgtechnologieën.

Naast dat een cliënt met kwaliteit van leven weer zelfstandig thuis kan wonen, zorgt zelfredzaamheid er ook voor dat er minder inzet nodig is van de wijkverpleging.

Hoe wij passende zorg stimuleren

Om passende zorg te stimuleren monitoren we zorgaanbieders op verschillende parameters. Meer hierover leest u in het hoofdstuk 'Zo kopen wij zorg in' van ons inkoopbeleid 2025. Daarnaast stimuleren we zorgaanbieders om aan te sluiten bij interventies van het programma ‘Passende Zorgpraktijken' van Zorginstituut Nederland (ZN).

 Ambulante GRZ: zorg dichtbij

Onze leden hechten steeds meer waarde aan revalidatie dicht bij huis. Daarom moedigen we passende ambulante GRZ aan. Hierbij hanteren we het principe: “Zelf als het kan, thuis als het kan en digitaal als het kan”.

Wij sluiten aan bij het project 'Thuis als het kan'

Daarnaast leidt ambulante GRZ tot een betere aansluiting van de revalidatie op de thuissituatie en voorkomt het een toename van bedden lineair aan de demografische groei. Wij sluiten daarom aan bij het project 'Thuis als het kan'. Binnen dit project vallen verschillende pilots. In deze pilots worden zorgpaden ontwikkeld, voorwaarden gedefinieerd en kosteneffectiviteit gemeten. Ook wordt er gekeken naar een juiste verbinding met de eerste lijn. Allemaal belangrijke punten waarom wij ambulante GRZ aanmoedigen.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam