Organiseren van kraamzorg voor de langere termijn

We zien dat de problematiek rondom de levering van kraamzorg over een periode van meerdere jaren terugkeert. Er zijn meer maatregelen nodig om tot structurele oplossingen te komen. Daarom zijn we met alle betrokken partijen in gesprek over een toekomstbestendige organisatie van de kraamzorg.

 Focus op heden en toekomst

Gezien de ernst van de problematiek wordt er over meerdere lijnen aan oplossingen gewerkt. In samenwerking met de andere zorgverzekeraars formuleren we een gezamenlijke visie om de kraamzorg ook voor de langere termijn weer toekomstbestendig te maken. Zo kan extra inzet op het opleiden van kraamverzorgenden de druk in de toekomst verlichten. Daarom stimuleren we dat er voldoende opleidingsplaatsen beschikbaar zijn voor kraamverzorgenden. Maar net zo belangrijk is het behouden van bestaande krachten. Gezamenlijk denken we na over de inhoud en organisatie van het beroep en denken waar mogelijk mee bij aanpassingen.

Bij de indicatiestelling kijken we naar de actuele ontwikkelingen in de maatschappij en zoeken we naar mogelijkheden om zorg voor de meest kwetsbare leden te prioriteren.

Digitalisering kan een deel van de oplossing zijn. Daarom contracteren we in de kraamzorg de digitale levering van voorlichting en instructie. De voorlichting en instructie worden dan gegeven met instructiefilmpjes en/of face-to-face contact.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam