VGZ start in 9 regio’s met integrale digitale diagnostiek

06-09-2019
Coöperatie VGZ streeft naar integrale digitale diagnostiek door het realiseren van een goed en passend aanbod in de regio. Dat gebeurt bij voorkeur via een contract met één regievoerder per regio die zorgt voor op elkaar afgestemd laboratoriumonderzoek in de eerste en tweede lijn. VGZ werkt samen met aanbieders aan diagnostiek en trombosezorg die patiëntvriendelijker, beter, sneller en goedkoper is. Zorginkoopmanager Johan van Zeelst is positief verrast: “Dat we in deze eerste ronde al in 9 regio’s tot een integrale aanpak komen, had ik eerlijk gezegd niet verwacht."

In negen regio's een integrale aanbieder

Met ingang van 1 januari 2020 contracteert Coöperatie VGZ in negen regio’s een integrale aanbieder. Dat is de uitkomst van een offertetraject waarvan de uitslag op vrijdag 6 september bekend is gemaakt. Lees hier meer informatie over het offertetraject en de uitkomsten.

In de negen geselecteerde GHOR-regio’s wordt toegewerkt naar:

 • Eén goed en fijnmazig prik- en distributienetwerk per regio, dichtbij voor alle patiënten
 • Uitslagen digitaal beschikbaar voor (relevante) zorgverleners en de patiënten zelf
 • Schaalvergroting en efficiëntere dienstverlening laboratoria
 • Het voorkomen van onnodige of dubbele diagnostiek
 • Interdisciplinaire regionale samenwerking tussen zorgverleners in de eerste en tweede lijn
 • Kosten die (de premie of eigen betalingen voor de patiënt) niet hoger zijn dan noodzakelijk

Zinnige zorg

Coöperatie VGZ werkt samen met zorgaanbieders aan zinnige zorg voor onze verzekerden. Zinnige zorg is beter voor de patiënt tegen lagere kosten. Als we kijken naar diagnostiek en trombosezorg in Nederland is er sprake van versnippering, een fors capaciteitsoverschot en grote verschillen in prijs en kwaliteit tussen aanbieders. Op basis van onderzoek, concrete voorbeelden van aanbieders en nieuwe technologieën zien we ook mogelijkheden voor het realiseren van zinnige zorg op het gebied van eerstelijnsdiagnostiek en trombosezorg.

Integrale digitale diagnostiek: patiëntvriendelijker, beter, sneller en goedkoper

In ons beleid, gepubliceerd in april 2019, presenteerden we de volgende aanpak: organisatie en coördinatie van diagnostiek op regionaal niveau, stimuleren van interdisciplinaire samenwerking tussen eerste en tweede lijn en schaalvergroting. Een aanpak waarbij, in het belang van de patiënt, regionale keuzes en verbindingen worden gemaakt (in overleg met alle relevante betrokken partijen) voor duurzame diagnostiek.

Met ingang van 2020 start VGZ samen met aanbieders een transitie naar toekomstbestendige diagnostiek, met als einddoel dat er in elke GHOR-regio één partij verantwoordelijk is voor de realisatie van integrale digitale diagnostiek voor al onze verzekerden.

De eerste stap naar dit einddoel zetten we samen met negen integrale aanbieders

Een offertetraject, een verificatie- en beoordelingstraject, en een toekenning op basis van vooraf gestelde criteria hebben plaatsgevonden. In negen GHOR-regio’s is door ons één regievoerende diagnostiekaanbieder aangewezen. Deze aanbieders nemen contact op met alle relevante partijen in de regio’s, waaronder aanvragers/huisartsen, om in gezamenlijkheid overleg een overeenkomst op te stellen.

Brede steun voor onze visie op de toekomst van diagnostiek en trombosezorg

Coöperatie VGZ is tevreden met de uitkomst van dit eerste offertetraject. Johan van Zeelst, zorginkoopmanager: “Het aantal reacties op onze offerteronde heeft ons positief verrast. Over de hele linie is er veel steun voor het verbeteren van de kwaliteit, snelheid, patiëntvriendelijkheid en doelmatigheid van diagnostiek. Dat we in deze eerste ronde al in 9 regio’s tot een integrale aanpak komen had ik eerlijk gezegd niet verwacht.

Na de start van het offertetraject zijn er veel reacties, vragen en zorgen gekomen van zorgaanbieders en andere deskundigen en betrokkenen. Van Zeelst: “Uiteraard begrijpen we dat de impact voor bestaande aanbieders en aanvragers groot is. We maken daarom goed gebruik van de adviezen en feedback die we hebben gekregen. En we willen leren van de trajecten die nu in de eerste 9 regio’s beginnen. Zo kunnen we samen met aanbieders, aanvragers en patiënten toewerken naar de noodzakelijke transitie naar integrale digitale diagnostiek.


Noot voor de redactie, niet voor publicatie:
Journalisten kunnen voor meer informatie of het aanvragen van interviews met geselecteerde aanbieders contact opnemen met het team Mediarelaties via pers@vgz.nl of 088 131 3131.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam