Verlenging meerjarenafspraken IDD-regievoerders 2024

13-07-2023
Met Integrale Digitale Diagnostiek (IDD) zorgen we voor een goed en passend zorgaanbod in de regio. In sommige GHOR-regio’s maken we hierover afspraken met een IDD-regievoerder. We hebben inmiddels met alle huidige IDD-regievoerders (2023) gesprekken gevoerd over meerjarenafspraken, om zo de kwaliteit en continuïteit van diagnostiek in de regio te waarborgen. Met de meeste IDD-regievoerders hebben we overeenstemming bereikt.

IDD-regievoerders waarmee meerjarenafspraken zijn gemaakt voor 2024

Bekijk het actuele overzicht van IDD-regievoerders waarmee we de meerjarenafspraken hebben verlengd op de pagina Regionale regievoerders Integrale Digitale Diagnostiek.

Nieuwe IDD-regievoerder 2024

Naast de bovengenoemde verlengingen van de meerjarenafspraken met de huidige IDD-regievoerders (2023), hebben we voor 2024 afspraken gemaakt met Stichting ArtsenLaboratorium en Trombosedienst (SALT). SALT is voor 2024 de nieuwe regievoerder in de regio Zaanstreek-Waterland.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam