Vergoedingen

Met een aanvullende verzekering bij een van de labels van Coöperatie VGZ, heeft uw patiënt in de meeste gevallen recht op een vergoeding voor alternatieve zorg. Op deze pagina geven we u informatie over ons overkoepelende beleid. Voor de exacte vergoeding verwijzen we u naar onze polisvoorwaarden.

Op deze pagina vindt u:

Vergoedingen van behandelingen

Wij vergoeden en behandelen consulten van:

 • acupunctuur en andere traditionele Oosterse geneeswijzen
 • antroposofische geneeswijzen
 • homeopathie
 • natuurgeneeswijzen
 • psychosociale zorg
 • alternatieve beweegzorg

Onder alternatieve beweegzorg valt:

 • chiropractie
 • craniosacraaltherapie
 • haptotherapie
 • manuele therapie E.S. (Egg Shell)
 • ontspannings- en ademhalingstherapie Van Dixhoorn
 • osteopathie
 • (ortho)manuele geneeskunde

Vergoedingen van alternatieve geneesmiddelen

Daarnaast vergoeden we homeopathische en antroposofische geneesmiddelen die als zodanig onder de Geneesmiddelenwet vallen. Deze geneesmiddelen moeten worden voorgeschreven door een arts met BIG-registratie, een huisarts, medisch specialist, kaakchirurg of verloskundige. Ze moeten worden geleverd door een apotheker of apotheekhoudend huisarts.

Maximumvergoeding

Voor de meeste merken geldt een maximumbedrag per dag én per jaar. Zo geldt voor verzekerden van Univé en VGZ een maximumvergoeding van € 40 per dag. De maximumbedragen verschillen per merk en per aanvullende verzekering.

Dit vergoeden we niet

Sommige therapievormen of behandelingen vergoeden we niet. Dit zijn de meest voorkomende:

 • preventie, welbevinden en/of zelfontplooiing
 • sociaal (maatschappelijke) dienstverlening en coachingwerk-, opvoedings- en/of schoolgerelateerde problemen
 • relatietherapie
 • schoonheidsbevordering
 • het geven van voedingsadviezen en bewegingsvoorlichting in verband met gewichtsproblemen
 • Celtherapie en Chelatietherapie]
 • kosten voor diagnostisch onderzoek zoals laboratoriumonderzoek, scans, schoolpsychologisch onderzoek
 • intelligentieonderzoek en onderzoek voor het aanvragen van bijvoorbeeld een persoonsgebonden budget

Aan welke voorwaarden moet u als zorgaanbieder voldoen?

Wij vergoeden deze zorg alleen als hij wordt verleend door een arts met een BIG-registratie, of een door ons aangewezen zorgaanbieder (zie Zorgzoeker). Om voor een vergoeding van alternatieve beweegzorg in aanmerking te komen, moet u aangesloten zijn bij een register dat is aangesloten bij koepelorganisatie CBZG. Meer informatie hierover vindt u op de pagina overeenkomsten.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam