Declareren

Juist ingevulde declaraties zorgen voor een snellere afhandeling. Daarom vinden we het belangrijk u goed te helpen bij het verstrekken van de juiste gegevens. Op deze pagina vindt u alle benodigde informatie.

Digitaal declareren

U kunt uw patiënt een nota meegeven of u kunt rechtstreeks digitaal declareren.

U kunt alleen digitaal declareren onder de volgende voorwaarden:

 • Uw praktijk heeft een vermelding in de Zorgzoeker van VGZ
  Op het moment dat de koepelorganisatie uw aanmelding doorgeven heeft, bent u meestal binnen 10 werkdagen (uiterlijk binnen 15 werkdagen) zichtbaar in onze Zorgzoeker. 
 • De declaratie voldoet aan de Vektis EI-standaard ‘Declaratie Zorg overige sectoren’ (OS301/OS302)
 • U maakt gebruik van het gratis declaratieprogramma 'OS-entry' van Promeetec

Neem bij problemen met OS-entry contact op met Promeetec.

Declaratierecords

Een digitale declaratie bestaat uit de volgende records:

 • 01 – Voorlooprecord
 • 02 – Verzekerdenrecord
 • 04 – Prestatierecord
 • 98 – Commentaarrecord
 • 99 – Sluitrecord

Op de website van Vektis vindt u alle records die u nodig heeft voor uw declaratie.


UZOVI-codes

Wij verzorgen de declaraties voor de verschillende merken van Coöperatie VGZ. De UZOVI-codes vindt u bij de Algemene informatie

Prestatiecodes

Hieronder staat een complete lijst van de landelijke Vektis prestatiecodes voor het declareren van alternatieve (beweeg)zorg. Het kan zijn dat een behandeling die voorkomt op de onderstaande lijst toch niet (volledig) vergoed wordt. Laat uw patiënten hun polisvoorwaarden hierop nalezen. 

 • 90/24000 Behandeling orthomoleculaire geneeskunde Natuurgeneeskunde
  90/24001 Behandeling fytotherapie Natuurgeneeskunde
  90/24002 Behandeling kinesiologie Natuurgeneeskunde
  90/24003 Behandeling enzymtherapie Natuurgeneeskunde
  90/24004 Behandeling moermantherapie Natuurgeneeskunde
  90/24005 Behandeling overige natuurgeneeskunde Natuurgeneeskunde
  90/24006 Behandeling iriscopie Natuurgeneeskunde
  90/24007 Behandeling neuraaltherapie Natuurgeneeskunde
  90/24008 Behandeling mesologie Natuurgeneeskunde
  90/24009 Behandeling reflexzonetherapie Natuurgeneeskunde
  90/24010 Behandeling neuromusculaire triggerpointtherapie Natuurgeneeskunde
  90/24011 Behandeling bioresonantie therapie Natuurgeneeskunde
  90/24012 Behandeling energetische therapie Natuurgeneeskunde
  90/24013 Behandeling neuromusculaire behandeling Natuurgeneeskunde
  90/24014 Ayurvedische therapie Natuurgeneeskunde
  90/24015 Behandeling APS Natuurgeneeskunde
  90/24016 Bowentherapie Natuurgeneeskunde
  90/24101 Behandeling Chinese kruidengeneeskunde Traditionele Oosterse geneeswijze
  90/24102 Behandeling Shiatsu Traditionele Oosterse geneeswijze
  90/24103 Behandeling overige Oosterse geneeswijzen Traditionele Oosterse geneeswijze
  90/24104 Behandeling acupunctuur Traditionele Oosterse geneeswijze
  90/24105 Behandeling Tuina Traditionele Oosterse geneeswijze
  90/24200 Behandeling (klassieke) homeopathie (Klassieke) homeopathie
  90/24300 Behandeling antroposofische therapie Antroposofische geneeskunde
  90/24303 Behandeling antroposofische eurithmie Antroposofische geneeskunde
  90/24305 Chirofonetiek therapie Antroposofische geneeskunde
  90/24500 Behandeling psychotherapie Psychosociale therapie
  90/24501 Behandeling hypnotherapie Psychosociale therapie
  90/24502 Behandeling kunstzinnige therapie Psychosociale therapie
  90/24503 Behandeling Gestalttherapie Psychosociale therapie
  90/24504 Behandeling overige psychosociale therapie Psychosociale therapie
  90/24507 Behandeling Simonton therapie Psychosociale therapie
  90/24508 Speltherapie Psychosociale therapie
  90/24511 Behandeling Integratieve psychotherapie Psychosociale therapie
  90/24513 Behandeling lichaamsgerichte psychotherapie Psychosociale therapie
  90/24514 Behandeling creatieve therapie (vaktherapie) Psychosociale therapie
  90/24515 Behandeling psychomotore kindertherapie Psychosociale therapie
  90/24600 Behandeling chiropractie Alternatieve bewegingstherapie
  90/24601 Behandeling cranio-sacraaltherapie Alternatieve bewegingstherapie
  90/24602 Behandeling haptotherapie Alternatieve bewegingstherapie
  90/24603 Behandeling osteopathie Alternatieve bewegingstherapie
  90/24604 Behandeling ademhalings- en ontspanningstherapie methode Van Dixhoorn Alternatieve bewegingstherapie
  90/24605 Behandeling (ortho)manuele therapie Alternatieve bewegingstherapie
  90/24606 Behandeling manuele therapie E.S. (Egg Shell) Alternatieve bewegingstherapie
  90/24608 Behandeling body stress release Alternatieve bewegingstherapie
  90/24611 Behandeling Musculoskeletale Geneeskunde Alternatieve bewegingstherapie

 • 90/24000 Behandeling orthomoleculaire geneeskunde Natuurgeneeskunde
  90/24001 Behandeling fytotherapie Natuurgeneeskunde
  90/24002 Behandeling kinesiologie Natuurgeneeskunde
  90/24003 Behandeling enzymtherapie Natuurgeneeskunde
  90/24004 Behandeling moermantherapie Natuurgeneeskunde
  90/24005 Behandeling overige natuurgeneeskunde Natuurgeneeskunde
  90/24006 Behandeling iriscopie Natuurgeneeskunde
  90/24007 Behandeling neuraaltherapie Natuurgeneeskunde
  90/24008 Behandeling mesologie Natuurgeneeskunde
  90/24009 Behandeling reflexzonetherapie Natuurgeneeskunde
  90/24010 Behandeling neuromusculaire triggerpointtherapie Natuurgeneeskunde
  90/24011 Behandeling bioresonantie therapie Natuurgeneeskunde
  90/24012 Behandeling energetische therapie Natuurgeneeskunde
  90/24013 Behandeling neuromusculaire behandeling Natuurgeneeskunde
  90/24014 Ayurvedische therapie Natuurgeneeskunde
  90/24015 Behandeling APS Natuurgeneeskunde
  90/24016 Bowentherapie Natuurgeneeskunde
  90/24017 Massagetherapie Natuurgeneeskunde
  90/24101 Behandeling Chinese kruidengeneeskunde Traditionele Oosterse geneeswijze
  90/24102 Behandeling Shiatsu Traditionele Oosterse geneeswijze
  90/24103 Behandeling overige Oosterse geneeswijzen Traditionele Oosterse geneeswijze
  90/24104 Behandeling acupunctuur Traditionele Oosterse geneeswijze
  90/24105 Behandeling Tuina Traditionele Oosterse geneeswijze
  90/24200 Behandeling (klassieke) homeopathie (Klassieke) homeopathie
  90/24300 Behandeling antroposofische therapie Antroposofische geneeskunde
  90/24303 Behandeling antroposofische eurithmie Antroposofische geneeskunde
  90/24305 Chirofonetiek therapie Antroposofische geneeskunde
  90/24500 Behandeling psychotherapie Psychosociale therapie
  90/24501 Behandeling hypnotherapie Psychosociale therapie
  90/24502 Behandeling kunstzinnige therapie Psychosociale therapie
  90/24503 Behandeling Gestalttherapie Psychosociale therapie
  90/24504 Behandeling overige psychosociale therapie Psychosociale therapie
  90/24507 Behandeling Simonton therapie Psychosociale therapie
  90/24508 Speltherapie Psychosociale therapie
  90/24511 Behandeling Integratieve psychotherapie Psychosociale therapie
  90/24512 Behandeling Regressie (reïncarnatie) therapie Psychosociale therapie
  90/24513 Behandeling lichaamsgerichte psychotherapie Psychosociale therapie
  90/24514 Behandeling creatieve therapie (vaktherapie) Psychosociale therapie
  90/24515 Behandeling psychomotore kindertherapie Psychosociale therapie
  90/24516 Behandeling emotioneel lichaamswerk Psychosociale therapie
  90/24600 Behandeling chiropractie Alternatieve bewegingstherapie
  90/24601 Behandeling cranio-sacraaltherapie Alternatieve bewegingstherapie
  90/24602 Behandeling haptotherapie Alternatieve bewegingstherapie
  90/24603 Behandeling osteopathie Alternatieve bewegingstherapie
  90/24604 Behandeling ademhalings- en ontspanningstherapie methode Van Dixhoorn Alternatieve bewegingstherapie
  90/24605 Behandeling (ortho)manuele therapie Alternatieve bewegingstherapie
  90/24606 Behandeling manuele therapie E.S. (Egg Shell) Alternatieve bewegingstherapie
  90/24608 Behandeling body stress release Alternatieve bewegingstherapie
  90/24611 Behandeling Musculoskeletale Geneeskunde Alternatieve bewegingstherapie

Declaratieproblemen oplossen

Het is fijn wanneer uw declaraties direct worden goedgekeurd. Keuren wij een declaratie toch af? Bekijk dan onderstaande items om mogelijk tot een oplossing te komen. Zorg in ieder geval dat onderstaande punten vermeld staan op uw digitale declaratie/papieren nota:

 • NAW-gegevens praktijk
  De naam en het adres van uw praktijk op de nota moeten hetzelfde zijn als in Vektis
 • Factuurnummer
 • Persoonlijke en praktijk AGB-code
 • NAW-gegevens van de verzekerde
 • Klantnummer en de geboortedatum van de verzekerde
 • Prestatiecode
 • Totaalbedrag

Voor papieren nota's zijn er nog 3 aanvullende vereisten: 

 • Een korte omschrijving van de behandeling, bijvoorbeeld ‘acupunctuur’, alleen ‘behandeling’ is niet voldoende
 • Iedere behandeling vermeldt u apart, met het bedrag en de datum.
 • De koepelorganisatie waar u bij bent aangesloten.
  - Op de pagina 'Inkoopbeleid' leest u welke koepelorganisaties wij erkennen.
  - Om de declaratie te kunnen vergoeden is het belangrijk dat u als individuele zorgverlener vermeld wordt in de Zorgzoeker van VGZ. Staat u hier niet in? Neem dan contact op met uw koepelorganisatie. De koepelorganisatie heeft een meldingsplicht. Op basis van hun meldingen passen wij uw gegevens aan in onze Zorgzoeker.

Overige oorzaken

 • Als uw nota onvoldoende of onjuiste gegevens bevat, kunnen wij hem niet vergoeden. Zorg ervoor dat alle gegevens overeenkomen met uw gegevens in Vektis, anders kan uw nota worden afgewezen. Heeft u meerdere AGB-codes? Gebruik dan de AGB-code die u via uw beroepsvereniging of koepelorganisatie aan ons heeft doorgegeven.
 • Sommige therapievormen of behandelingen vergoeden we niet. Dit zijn de meest voorkomende:

  • preventie, welbevinden en/of zelfontplooiing
  • sociaal (maatschappelijke) dienstverlening en coaching
  • werk-, opvoedings- en/of schoolgerelateerde problemen
  • relatietherapie
  • schoonheidsbevordering
  • het geven van voedingsadviezen en bewegingsvoorlichting in verband met gewichtsproblemen
  • Celtherapie en Chelatietherapie
  • kosten voor diagnostisch onderzoek zoals laboratoriumonderzoek, scans, schoolpsychologisch onderzoek
  • intelligentieonderzoek en onderzoek voor het aanvragen van bijvoorbeeld een persoonsgebonden budget

  Op de pagina Vergoedingen leest u welke behandelingen wel voor vergoeding in aanmerking komen.

  Komt u er niet uit? Uw patiënt kan het beste zelf contact opnemen met onze klantenservice om na te vragen waarom wij de declaratie hebben afgewezen. In verband met de privacy van onze verzekerden mogen derden geen medische of financiële informatie voor hen opvragen.

 Kan ik bellen over een declaratie van een cliënt?

U kunt niet met ons bellen over de declaratie van een cliënt. Dit in verband met de privacywet. Uw cliënt kan wel contact opnemen met de klantenservice van het betreffende verzekeringsmerk, eventueel samen met de zorgverlener.

VGZ | IZZ door VGZ | IZA | UMC | VGZbewuzt | Univé | ZEKUR | Zorgzaam | United Consumers

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam