Declareren

Juist ingevulde declaraties zorgen voor een snellere afhandeling. Daarom vinden we het belangrijk u goed te helpen bij het verstrekken van de juiste gegevens. Daarbij Op deze pagina vindt u alle benodigde informatie.

Digitaal declareren

U kunt uw patiënt een nota meegeven, of u kunt rechtstreeks digitaal declareren. Rechtstreeks declareren is alleen mogelijk onder de volgende voorwaarden:

 • Uw praktijk heeft een vermelding in de Zorgzoeker van VGZ
 • De declaratie voldoet aan de EI-standaard ‘Declaratie Zorg overige sectoren’ (OS301/OS302)
 • U maakt gebruik van het gratis declaratieprogramma 'OS-entry' van Promeetec

Neem bij problemen met OS-entry contact op met Promeetec.

Declaratierecords

Een declaratie bestaat uit de volgende records:

 • 01 – Voorlooprecord
 • 02 – Verzekerdenrecord
 • 04 – Prestatierecord
 • 98 – Commentaarrecord
 • 99 – Sluitrecord

Op de website van Vektis vindt u alle records die u nodig heeft voor uw declaratie.

Prestatiecodes

Verderop deze pagina staan de Prestatiecodes alternatieve zorg die u kunt gebruiken voor uw declaraties.

Uzovi-codes

Bekijk de Uzovi-codes die u moet gebruiken om te declareren.

Declaratieproblemen oplossen

Het is fijn wanneer uw declaraties direct worden goedgekeurd. Keuren wij een declaratie toch af? Bekijk dan onderstaande items om mogelijk tot een oplossing te komen. Zorg in ieder geval dat onderstaande punten vermeld staan op uw declaratie:

 • NAW gegevens.
 • NAW praktijk gegevens (let op: de naam en het adres van uw praktijk moet op de nota hetzelfde zijn als in Vektis). Zorg ervoor dat alle gegevens overeenkomen met uw gegevens in Vektis, anders kan de nota worden afgewezen.
 • De koepelvereniging waar u bij bent aangesloten.
 • Factuurnummer
 • Persoonlijke en praktijk AGB-code.
 • NAW-gegevens van de verzekerde.
 • Klantnummer en de geboortedatum van de verzekerde.
 • Prestatiecode.
 • Een korte omschrijving van de behandeling. Bijvoorbeeld ‘acupunctuur’, alleen ‘behandeling’ is niet voldoende.
 • Iedere behandeling vermeldt u apart, ook het bedrag.
 • Alle data van de behandelingen.
 • Bedrag per behandeling.
 • Totaalbedrag.
 • U bent geen aangewezen zorgaanbieder of staat niet (juist) in de Zorgzoeker

  Wij vergoeden alternatieve (beweeg)zorg alleen als die wordt gegeven door aangewezen zorgaanbieders. Dit zijn zorgaanbieders die zijn aangesloten bij een van de door ons erkende koepelorganisaties. Als u een aangewezen zorgaanbieder bent, dan staat u in Vergelijk en Kies. De enige uitzondering hierop zijn artsen met een BIG-registratie. Als arts hoeft u niet onder alternatieve zorg in Vergelijk en Kies te staan om voor vergoeding in aanmerking te komen. Wij halen onze gegevens voor Vergelijk en Kies rechtstreeks uit de database van Vektis. Om (juist) in Vergelijk en Kies te komen, kunt u contact opnemen met Vektis. 
 • Uw patiënt heeft geen budget (meer) voor alternatieve zorg

  De vergoeding van alternatieve zorg komt uit de aanvullende verzekeringen. De hoogte van die vergoeding is afhankelijk van het aanvullende pakket van uw patiënt. De meeste van onze pakketten hebben een totaalbudget per jaar. Daarnaast geldt er vaak een maximumbedrag per behandeling, of een maximumbedrag per dag. Soms is het budget voor alternatieve zorg ook bedoeld voor alternatieve beweegzorg. Soms valt alternatieve beweegzorg juist in het beweegzorgbudget. U kunt de vergoeding nakijken in de polisvoorwaarden. Uw patiënt kan bij onze klantenservice navragen hoeveel budget hij of zij nog over heeft. 
 • De gegevens op uw nota zijn onjuist of onvolledig

  Als uw nota onvoldoende of onjuiste gegevens bevat, kunnen wij hem niet vergoeden. Zorg ervoor dat alle gegevens overeenkomen met uw gegevens in Vektis, anders kan uw nota worden afgewezen. Heeft u meerdere AGB-codes? Gebruik dan de AGB-code die u via uw beroepsvereniging of koepelorganisatie aan ons heeft doorgegeven.
 • Uw zorg komt niet voor vergoeding in aanmerking 

  Sommige therapievormen of behandelingen vergoeden we niet. Dit zijn de meest voorkomende:

  • preventie, welbevinden en/of zelfontplooiing
  • sociaal (maatschappelijke) dienstverlening en coaching
  • werk-, opvoedings- en/of schoolgerelateerde problemen
  • relatietherapie
  • schoonheidsbevordering
  • het geven van voedingsadviezen en bewegingsvoorlichting in verband met gewichtsproblemen
  • Celtherapie en Chelatietherapie
  • kosten voor diagnostisch onderzoek zoals laboratoriumonderzoek, scans, schoolpsychologisch onderzoek
  • intelligentieonderzoek en onderzoek voor het aanvragen van bijvoorbeeld een persoonsgebonden budget

  Op de pagina Vergoedingen leest u welke behandelingen wel voor vergoeding in aanmerking komen.

  Komt u er niet uit? Uw patiënt kan het beste zelf contact opnemen met onze klantenservice om na te vragen waarom wij de declaratie hebben afgewezen. In verband met de privacy van onze verzekerden mogen derden geen medische of financiële informatie voor hen opvragen.

Prestatiecodes

Hieronder staat een complete lijst van de landelijke prestatiecodes van Vektis voor het declareren van alternatieve (beweeg)zorg. Of een declaratie voor een vergoeding in aanmerking komt, is afhankelijk van de polisvoorwaarden van uw patiënt. Het kan zijn dat wij een behandeling die voorkomt op de onderstaande lijst toch niet vergoeden.

 • Alle prestatiecodes op een rij

  24000 Behandeling orthomoleculaire geneeskunde
  24001 Behandeling fytotherapie
  24002 Behandeling kinesiologie
  24003 Behandeling enzymtherapie
  24004 Behandeling moermantherapie
  24005 Behandeling overige natuurgeneeskunde
  24006 Behandeling iriscopie
  24007 Behandeling neuraaltherapie
  24008 Behandeling mesologie
  24009 Behandeling reflexzonetherapie
  24101 Behandeling Chinese kruidengeneeskunde
  24102 Behandeling Shiatsu
  24103 Behandeling overige Oosterse geneeswijzen
  24104 Behandeling acupunctuur
  24200 Behandeling (klassieke) homeopathie
  24300 Behandeling antroposofische therapie
  24303 Behandeling antroposofische eurithmie
  24400 Behandeling spirituele therapie
  24401 Behandeling paranormale geneeskunde
  24500 Behandeling psychotherapie
  24501 Behandeling hypnotherapie
  24502 Behandeling kunstzinnige therapie
  24503 Behandeling Gestalttherapie
  24504 Behandeling overige psychosociale therapie
  24600 Behandeling chiropractie
  24601 Behandeling cranio-sacraaltherapie
  24602 Behandeling haptotherapie
  24603 Behandeling osteopathie
  24604 Behandeling ademhalings- en ontspanningstherapie methode Van Dixhoorn
  24605 Behandeling (ortho)manuele therapie
  24606 Behandeling manuele therapie E.S. (Egg Shell)
  24010 Behandeling neuromusculaire triggerpointtherapie
  24012 Behandeling energetische therapie
  24013 Behandeling neuromusculaire behandeling
  24506 Counseling

X
Cookies maken onze website gebruiksvriendelijker. Met cookies verzamelen wij informatie om de inhoud van de website te personaliseren en statistieken om de website te verbeteren. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord