1900x500
Alternatieve zorg
Samen de zorg vooruit brengen

Corona

Heeft u vragen over de gevolgen van het coronavirus voor u als zorgaanbieder?

Vergoedingen

Wat vergoeden we op het gebied van alternatieve zorg? Bekijk de pagina.

Declareren

Alles weten over alternatieve zorg declareren? Hier vindt u alle informatie.

Veelgestelde vragen

 • Mijn praktijk is niet (goed) zichtbaar in Zorgzoeker, wat moet ik doen?

  Wanneer uw gegevens niet of niet goed in de Zorgzoeker staan, kunt u de volgende stappen doorlopen.

  1. Controleer of u alle noodzakelijke gegevens heeft doorgegeven aan uw beroepsvereniging.
  2. Controleer in Vektis of u het bezoekersadres van de praktijk heeft toegevoegd.
  3. Bekijk na 5 werkdagen de Zorgzoeker, wij nemen de informatie van Vektis automatisch over in onze Zorgzoeker. 

  Heeft u deze stappen doorlopen en bent u bent alsnog niet zichtbaar in de Zorgzoeker? Neem dan contact op met uw beroepsvereniging

 • Hoe krijg ik een contract met Coöperatie VGZ?

  Coöperatie VGZ sluit geen contracten af met zorgaanbieders in de alternatieve (beweeg)zorg. Wel hebben we samenwerkingsafspraken met een aantal koepelorganisaties. Kijk voor onze voorwaarden in ons beleidsdocument Alternatieve Zorg. Alle informatie is terug te vinden op de pagina over ons beleid

 • Bij welke beroepsvereniging moet ik aangesloten zijn om zorg te kunnen leveren aan Coöperatie VGZ-verzekerden?

  Wij maken afspraken met koepelorganisaties. Zij sluiten op hun beurt overeenkomsten met beroepsverenigingen. Op de websites van de koepelorganisaties leest u welke beroepenverenigingen hieronder vallen.

 • Wat vergoeden jullie uit het budget alternatieve therapie?

  Wij vergoeden behandelingen en consulten van:

  • acupunctuur en andere traditionele Oosterse geneeswijzen
  • antroposofische geneeswijzen
  • homeopathie
  • natuurgeneeswijzen
  • psychosociale zorg
  • alternatieve beweegzorg (let op: kan ook onder het budget Beweegzorg vallen).
  Daarnaast vergoeden we homeopathische en antroposofische geneesmiddelen die als zodanig onder de Geneesmiddelenwet vallen

  Bekijk de vergoeding van een specifieke verzekering in de Polisvoorwaarden of kijk op de pagina Vergoedingen voor onze overkoepelende voorwaarden. 

 • Wat verstaan jullie onder alternatieve beweegzorg?

  Onder alternatieve beweegzorg verstaan wij:

  • chiropractie
  • craniosacraaltherapie
  • haptotherapie
  • manuele therapie E.S. (Egg Shell)
  • ontspannings- en ademhalingstherapie Van Dixhoorn
  • osteopathie
  • (ortho)manuele geneeskunde

  Wij vergoeden alternatieve beweegzorg alleen als u als zorgaanbieder bent aangesloten bij een van de registers van de koepelorganisatie CBZG. Bekijk hiervoor ook onze pagina over ons beleid ten aanzien van alternatieve zorg.

 • Welke gegevens moet ik vermelden op mijn nota?

  Om uw nota snel en goed te verwerken, moet hier een aantal zaken op vermeld staat. Bekijk alle details op de pagina Declareren.
   
 • Ik ben gespecialiseerd in meerdere zorgsoorten, hoe regel ik dat in de Zorgzoeker?

  Het is helaas niet mogelijk om onder meerdere specialismen of zorgsoorten in de Zorgzoeker te staan. Dat komt omdat er in Vektis maar één specialisme gekoppeld kan worden aan AGB-codes beginnend met 84 (artsen) of 90 (therapeuten).

  Voor de vergoeding maakt dat niet uit. Wij vergoeden uw behandelingen als u in Vektis geregistreerd staat onder een van de subzorgsoorten van alternatieve (beweeg)zorg.

  Bijvoorbeeld: stel u bent acupuncturist én natuurgenezer en u staat alleen als natuurgenezer in Vektis. Wij vergoeden uw acupunctuurbehandelingen dan ook, omdat natuurgeneeskunde een erkende subzorgsoort van alternatieve zorg is.

 • Wat voor opleiding moet ik volgen om voor vergoeding in aanmerking te komen?

  Wij vragen om een objectieve toets van uw medische basiskennis (MBK) en/of psychosociale basiskennis (PSBK). PSBK is alleen van toepassing als u psychosociale zorg aanbiedt.

  Wij vragen een diploma van een reguliere, door de NVAO erkende HBO-opleiding met voldoende MBK/PSBK of een opleiding op HBO-niveau geaccrediteerd door CPION of SNRO. Wilt u hier meer over weten?

  In hoofdstuk drie van ons Beleid Alternatieve Zorg leest u welke opleidingen aan onze eisen voldoen, en hoe u zonder een opleiding toch uw basiskennis kunt aantonen. Het beleidsdocument is te downloaden via de pagina over beleid.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • Placeholder Image
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam