Zinnige zorg in diagnostiek & trombosezorg

Diagnostiek heeft grote invloed op de kwaliteit en kosten van het totale zorgproces. Samen met zorgaanbieders en verwijzers werken we aan een toekomstbestendig diagnostieklandschap op basis van zinnige zorg. Dit doen we door Integrale Digitale Diagnostiek (IDD). Hiermee realiseren we een goed en passend diagnostiekaanbod met 1 regievoerder in de regio. 

 Vernieuwende voorbeelden & initiatieven

We moedigen initiatieven aan die bijdragen aan kwalitatief goede diagnostiek tegen lagere kosten. Denk bijvoorbeeld aan innovaties op het gebied van digitalisering, het voorkomen van onnodige diagnostiek en een efficiëntere infrastructuur. Als zorgaanbieder weet u het beste wat voor initiatieven dit zijn. Door samen met zorgaanbieders te werken aan zinnige, passende zorg komen we tot vernieuwende initiatieven die de zorg veranderen.

We kennen 2 soorten initiatieven:

  • Good Practices
  • FIT-initiatieven

Good Practices

We zijn continu op zoek naar initiatieven die de zorg doelmatiger of efficiënter maken. 'Good Practices' zijn bewezen en succesvolle voorbeelden hiervan. Deze voorbeelden geven wij graag een podium, zodat steeds meer patiënten gebruik kunnen maken van deze nieuwe, effectieve werkwijzen.FIT-initiatieven

FIT-initiatieven zijn initiatieven die bijdragen aan een fitte bedrijfsvoering, die de personeelsinzet efficiënter maken, het werkplezier vergroten en een positief effect hebben op de werkdrukbeleving. Wij verzamelen concrete FIT-initiatieven die variëren van een enkel initiatief tot breder ‘uitrolbare’ integrale oplossingen.


Integrale Digitale Diagnostiek (IDD)

Integrale Digitale Diagnostiek (IDD) is het beleid dat wij voeren binnen de diagnostiek. Belangrijk binnen dit beleid is het realiseren van een goed en passend diagnostiekaanbod met 1 regievoerder per regio. Daarnaast voorkomen we dubbele diagnostiek door de uitslagen digitaal toegankelijk te maken voor betrokken zorgaanbieders en onze leden.

 Uitgelicht: Troponinetest op de ambulance

De troponine POCT voorkomt onnodig ambulancetransport, opname en diagnostiek. De ambulancemedewerker kan namelijk - bij laag risico patiënten met pijn op de borst - een hartinfarct uitsluiten door een triage algoritme en een troponine test.

 Zelf een goed idee of initiatief?

We zijn continu op zoek naar Good Practices. Zo stimuleren we de ontwikkeling en opschaling van deze initiatieven die leiden tot zinnige zorg. Heeft u een goed idee of een vernieuwend initiatief dat voor verandering zorgt in de diagnostiek & trombosezorg? We horen het graag en gaan met u in gesprek. Bekijk hier de kenmerken en criteria waaraan een Good Practice moet voldoen en dien direct uw initiatief in. 

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • Placeholder Image
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam