Trombosezorg

Door de komst van Directwerkende Orale Anticoagulantia (DOAC) en een groeiend tekort aan doseerartsen en adviseurs kan de trombosezorg in de huidige vorm niet voortbestaan. Transformatie is nodig om te borgen dat deze zorg kwalitatief goed beschikbaar blijft.

 Trombosezorg anders inrichten

Afgelopen jaar hebben we gesprekken gevoerd met diverse stakeholders. Op basis hiervan hebben we een nieuwe visie geformuleerd. En willen we de trombosezorg transfomeren door de capaciteit efficiënter in te zetten. Hierdoor is het mogelijk om de kwaliteit van de trombosezorg hoog te houden.

Capaciteit efficiënter inzetten

Capaciteit kan efficiënter ingezet worden door:

 1. Vitamine K-antagonisten (VKA) patiënten zoveel mogelijk omzetten op DOAC

  Binnen de VKA-patiënten is er nog een groot potentieel van patienten die omgezet kunnen worden op DOAC.
 2. Zelfmeting stimuleren bij VKA-patiënten

  Op dit moment maakt gemiddeld 25% van de VKA-patiënten gebruik van zelfmeting. Dit kan verhoogd worden tot 50% of hoger.
 3. Zelfmeting digitaal monitoren

  Het is belangrijk om patiënten met trombose - die gebruik maken van zelfmeting - zoveel mogelijk digitaal te monitoren. En op termijn mogelijk aan te laten sluiten bij landelijke Medische Service Centra.
 4. Capaciteit van trombosezorg afbouwen en (boven)regionaal organiseren

  Het is belangrijk om de capaciteit van trombosezorg af te bouwen en (boven)regionaal te organiseren. Hierbij is ook een transitie nodig van de tweede lijn of trombosedienst, naar de eerste of nulde lijn. Vanaf 2026 willen we ook gaan kijken naar een minimum omvang van trombosediensten die we contracteren.
 5. Trombose meenemen in het IDD-landschap

  We nemen trombosezorg zoveel mogelijk mee in het IDD-landschap. Zo is de bloedafname geborgd en wordt het priknetwerk efficiënt ingezet. De trombosezorg wordt niet meegenomen in de Zorgovereenkomst Integrale Digitale Diagnostiek VGZ 2025-2027. 
 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam