Declareren niet-gecontracteerde zorgaanbieders

Heeft u geen overeenkomst met ons? Ook dan helpen we u graag met correct declareren. U kunt uw zorg op 2 manieren declareren. De afhandeling van declaraties van niet-gecontracteerde zorgaanbieders wijkt iets af. Wij leggen dit graag aan u uit.

 U kunt op 2 manieren declareren

U declareert de nota bij ons

Dit is een naturadeclaratie.

 • U declareert de nota bij ons.
 • Wij betalen de declaraties 30 dagen na ontvangstdatum.
 • Declareert u behandelingen waarbij er sprake is van een eigen risico dat door de verzekerde betaald moet worden? Wij betalen dit bedrag aan u. Daarna ontvangt de verzekerde van ons een factuur voor het betalen van het eigen risico.

U geeft uw patiënt de nota mee

Dit is een restitutiedeclaratie.
 • U geeft uw patiënt de nota mee.
 • Uw patiënt maakt de gemaakte zorgkosten aan u over en declareert daarna de nota bij ons.
 • Heeft de verzekerde recht op vergoeding? Dan maken we het bedrag over aan onze verzekerde.

 

 Aan de slag met uw declaraties

Heeft u een naturadeclaratie bij ons ingediend? Dan gaan wij aan de slag met de verwerking ervan.

Verwerking

Uw declaraties worden zowel digitaal als handmatig verwerkt aan de hand van richtlijnen die zijn vastgelegd in ons Algemeen Controleplan. Nadat de declaraties zijn verwerkt, ontvangt u van ons een uitbetaling of een afwijzing.

Al onze uitbetalingen zijn voorlopig. Naar aanleiding van controles kunnen wij bedragen die al zijn uitbetaald verrekenen met nieuwe declaraties of terugvorderen.

Vergoedingen aan niet-gecontracteerde zorgaanbieders

De maximale bedragen die wij uitbetalen zijn afhankelijk van onze verzekeringsvoorwaarden. Op de pagina Algemene informatie vindt u de verschillende lijsten maximale vergoedingen voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders.

 Zo informeren wij onze verzekerden

Informatie over het declareren en vergoeden van zorgkosten is opgenomen in de verzekeringsvoorwaarden en op onze websites: 
VGZ | VGZbewuzt | IZA | IZZ | Univé | UMC | Zekur | Zorgzaam

Vragen over de verwerking en afhandeling van de nota?

Heeft u of uw patiënt vragen over de afhandeling van een restitutienota? Dan moet uw patiënt zelf contact opnemen met onze klantenservice. Vanwege de privacy van onze verzekerden kunnen wij u namelijk weinig vertellen over de restitutienota.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam