Beeld- en functiediagnostiek

Beeld- & functiediagnostiek en de bijbehorende diagnostiek in Nederland groeit. Hierbij zien we een groeiend risico op onnodige diagnostiek en kwaliteitsborging. Via onze contracteringen willen we hier meer grip op krijgen. Ook willen we meer zicht op de samenwerking tussen de eerste en tweede lijn.

 Doelmatige inzet beeld- & functiediagnostiek

We vinden doelmatige inzet van beeld- & functiediagnostiek belangrijk. Dit doen we door: 

  • Digitale gegevensuitwisseling

We stellen kwaliteitseisen voor het digitaal uitwisselen van gegevens. De aanbieder heeft aantoonbaar samenwerkingsafspraken met andere zorgverleners en zorgaanbieders uit de eerste en tweede lijn over de uitwisselingen en de acceptatie van de uitgevoerde diagnostiek (digitale informatie-uitwisseling), volgens de Wet elektronisch gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz).

Op deze manier proberen we onnodige dubbele diagnostiek te voorkomen. Meer hierover leest u in ons inkoopbeleid 2025.

  • Regionale open inschrijvingen

Beeld- & functiediagnostiek kopen wij niet selectief in, maar via een open inschrijving per regio.

Bij de open inschrijving van beeld- en functiediagnostiek richten wij ons op regionale inkoop. Hiermee krijgen we meer zicht op de samenwerking tussen de eerste en tweede lijn. Ook kunnen we dan regionaal stappen zetten op de digitale uitwisseling waarmee de kwaliteit verbeterd en de snelheid van resultaten verhoogd wordt.

Meer hierover leest u in ons inkoopbeleid 2025.

 Beeld- & functiediagnostiek is geen onderdeel van het IDD beleid

Beeld- en functiediagnostiek is niet meer opgenomen in ons IDD beleid voor 2025. Er is namelijk een beperkte overlap tussen beeld- & functiediagnostiek en laboratoria. Daarom is het voor 2025 mogelijk om een zorgovereenkomst eerstelijns beeld- en functiediagnostiek af te sluiten.
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam