Uw gekozen zorgsoort:

Offertetraject VGZ 2020: Diagnostiek

Wij streven naar zinnige zorg in het diagnostiek landschap in Nederland, met als doel Integrale Digitale Diagnostiek. Het integraal organiseren van alle diagnostieksoorten biedt voordelen voor de zorg, mogelijkheden voor investeringen op de lange termijn én meer marge voor de gecontracteerde aanbieders.

Een toekomstbestendig diagnostiek landschap

Anno 2019 zijn er veel aanbieders van diagnostiek. Het aanbod is veel groter dan de vraag. Daardoor is een race to the bottom ontstaan met sterke druk op de tarieven. Er is (te) weinig ruimte voor ondernemerschap en innovatie. Die vicieuze cirkel willen we doorbreken. Samen met zorgaanbieders en verwijzers willen we daarom samen werken aan een toekomstbestendig diagnostiek landschap op basis van meerjarige afspraken. Ons einddoel is: voldoende onderlinge competitie tussen zorgaanbieders, zonder onnodige versnippering. Dat biedt ondernemers houvast en leidt tot een goede balans tussen kwaliteit en doelmatigheid. 

Daarbij wordt de volgende aanpak gehanteerd: diagnostiek op regionaal niveau organiseren, stimuleren van samenwerking over de disciplines en lijnen heen en schaalvergroting. Een aanpak waarbij, in het belang van de patiënt, regionale keuzes en verbindingen worden gemaakt voor duurzame diagnostiek.

Selectief inkooptraject 2020 (offertetraject)

De eerste stap naar dit einddoel is gezet. Voor 2020 hebben we een selectief inkooptraject uitgezet. Zorgaanbieders zijn uitgenodigd een offerte in te dienen voor één of meerdere diagnostiek soorten en één of meer regio's. De offertes hebben vervolgens een verificatie- en beoordelingstraject ondergaan.

Inmiddels zijn alle zorgaanbieders geïnformeerd over het resultaat van het offertetraject. Naar aanleiding van dit offertetraject is er per regio één regie voerende diagnostiekaanbieder aangewezen. Deze zorgaanbieders dienen contact op te nemen met alle relevante partijen in de regio, waaronder aanvragers/ huisartsen, om in gezamenlijk overleg een SLA overeenkomst op te stellen.

Definitieve uitkomst offertetraject

Hieronder staat per GHOR-regio de uitkomst van het offertetraject. Door op de titel te klikken, krijgt u meer informatie over het offertetraject binnen deze regio. 

Direct naar:

GHOR-regio's 1 tot en met 8

 • GHOR-regio 1 Groningen

  In deze regio is het offertetraject ingetrokken. De vrijgevallen kavels zijn ingekocht via een open inschrijving. De volgende aanbieders zijn in 2020 gecontracteerd:

  Type Diagnostiek Gecontacteerde aanbieder(s)
  Klinische Chemie U-diagnostics, SOFA, Treant, Certe
  Medische Microbiologie U-diagnostics, SOFA, Treant, Certe
  Trombosezorg De Nationale Trombosedienst, Treant, Certe, Stichting Begeleide Zelfzorg (Trombovitaal)
  Pathologie U-diagnostics, SOFA, Treant

  Status: Definitief, met mogelijke aanvullingen.  

 • GHOR-regio 2 Friesland

  In deze regio is het offertetraject ingetrokken. De vrijgevallen kavels zijn ingekocht via een open inschrijving. De volgende aanbieders zijn in 2020 gecontracteerd:

  Type Diagnostiek Gecontacteerde aanbieder(s)
  Klinische Chemie U-diagnostics, SOFA, Reinier de Graaf, Medisch Centrum Leeuwarden, Treant, Certe
  Medische Microbiologie U-diagnostics, SOFA, Reinier de Graaf, Medisch Centrum Leeuwarden, Treant, Certe
  Trombosezorg Reinier de Graaf, Medisch Centrum Leeuwarden, De Nationale Trombosedienst, Treant, Certe, Stichting Begeleide Zelfzorg (Trombovitaal)
  Pathologie U-diagnostics, SOFA, Pathologie Friesland, Reinier de Graaf, Medisch Centrum Leeuwarden, Treant


  Status:
  Definitief, met mogelijke aanvullingen.

 • GHOR-regio 3 Drenthe

  In deze regio is het offertetraject ingetrokken voor klinische chemie, medische microbiologie en trombosezorg. Deze vrijgevallen kavels zijn ingekocht via een open inschrijving. Voor pathologie is een aanbieder geselecteerd vanuit het offertetraject. De volgende aanbieders zijn in 2020 gecontracteerd:

  Type Diagnostiek Gecontacteerde aanbieder(s)
  Klinische Chemie U-diagnostics, SOFA, Treant, Saxenburg, SHO, Certe, Isala Klinieken
  Medische Microbiologie U-diagnostics, SOFA, Treant, Saxenburg, SHO, Certe, Isala Klinieken
  Trombosezorg De Nationale Trombosedienst, Treant, Saxenburg, Certe, Isala Klinieken, Stichting Begeleide Zelfzorg (Trombovitaal)
  Pathologie Eurofins Leids Pathalogisch Cytologisch laboratorium B.V, Isala Klinieken
   

  Status: Definitief, met mogelijke aanvullingen

 • GHOR-regio 4 IJsselland

  In deze regio is het offertetraject ingetrokken voor klinische chemie, medische microbiologie en trombosezorg. Deze vrijgevallen kavels zijn ingekocht via een open inschrijving. Voor pathologie is een aanbieder geselecteerd vanuit het offertetraject. De volgende aanbieders zijn in 2020 gecontracteerd:

  Type Diagnostiek Gecontacteerde aanbieder(s)
  Klinische Chemie U-diagnostics, SHO, Reinier de Graaf, Treant, Saxenburg, Deventer ziekenhuis, SOFA, Isala Klinieken
  Medische Microbiologie U-diagnostics, SHO, Reinier de Graaf, Treant, Saxenburg, Deventer ziekenhuis, SOFA, LabMicTA, Isala Klinieken
  Trombosezorg De Nationale Trombosedienst, Treant, Saxenburg, Deventer ziekenhuis, Isala Klinieken, Stichting Begeleide Zelfzorg (Trombovitaal)
  Pathologie LabPon in samenwerking met Deventer Ziekenhuis, Isala Klinieken
   

  Status: Definitief, met mogelijke aanvullingen  

 • GHOR-regio 5 Twente

  In deze regio is het offertetraject ingetrokken voor klinische chemie, medische microbiologie en trombosezorg. Deze vrijgevallen kavels zijn ingekocht via een open inschrijving. Voor pathologie is een aanbieder geselecteerd vanuit het offertetraject. De volgende aanbieders zijn in 2020 gecontracteerd:

  Type Diagnostiek Gecontacteerde aanbieder(s)
  Klinische Chemie U-diagnostics, SOFA, Treant, Saxenburg, SHO, Reinier de Graaf, Unilabs (Medlon)
  Medische Microbiologie U-diagnostics, SHO, Reinier de Graaf, Treant, Saxenburg, LabMicTA, SOFA, Unilabs (Medlon)
  Trombosezorg De Nationale Trombosedienst, Treant, Saxenburg, Unilabs (Medlon), Stichting Begeleide Zelfzorg (Trombovitaal)
  Pathologie LabPon

  Status: Definitief, met mogelijke aanvullingen.

 • GHOR-regio 6 Noord- en Oost Gelderland

  In deze regio is het offertetraject ingetrokken voor klinische chemie, medische microbiologie en trombosezorg. Deze vrijgevallen kavels zijn ingekocht via een open inschrijving. Voor pathologie is een aanbieder geselecteerd vanuit het offertetraject. De volgende aanbieders zijn in 2020 gecontracteerd:

  Type Diagnostiek Gecontacteerde aanbieder(s)
  Klinische Chemie U-diagnostics, Gelre Ziekenhuis, St Jansdal, SHO, Reinier de Graaf, Slingeland Ziekenhuis, SOFA Streekziekenhuis Koningin Beatrix, Isala Klinieken, Rijnstate
  Medische Microbiologie U-diagnostics, Gelre Ziekenhuis, St Jansdal, SHO, Reinier de Graaf, Slingeland Ziekenhuis, SOFA Streekziekenhuis Koningin Beatrix, LabMicTA, Isala Klinieken, Rijnstate
  Trombosezorg De Nationale Trombosedienst, Gelre Ziekenhuis, St Jansdal, Slingeland Ziekenhuis, Streekziekenhuis Koningin Beatrix, Isala Klinieken, Stichting Begeleide Zelfzorg (Trombovitaal), Rijnstate
  Pathologie LabPon in samenwerking met Gelre Ziekenhuis, Isala Klinieken

  Status: Definitief, met mogelijke aanvullingen

 • GHOR-regio 7 Gelderland Midden

  In deze regio heeft VGZ een regievoerder voor integrale digitale diagnostiek gecontracteerd, voor Klinische Chemie, Medische Microbiologie, Trombosezorg en Pathologie.

  De volgende aanbieder is gecontracteerd als regievoerder: Rijnstate.

  De betrokken partijen bij deze samenwerking zijn:

  • Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei
  • Canisius Wilhelmina Ziekenhuis
  • INR Trombosedienst
  • Meander Medisch Centrum

  Daarnaast is SHO voor de Klinsche Chemie, Medische Microbiologie en Pathologie voor de eerste 3 maanden in 2020 bijgecontracteerd. 

  Status: Definitief

 • GHOR-regio 8 Gelderland-Zuid

  In deze regio heeft VGZ een regievoerder voor integrale digitale diagnostiek gecontracteerd, voor Klinische Chemie, Medische Microbiologie, Trombosezorg en Pathologie.

  De volgende aanbieder is gecontracteerd als regievoerder: Canisius Wilhelmina Ziekenhuis.

  De betrokken partijen bij deze samenwerking zijn:

  • Ziekenhuis Rivierenland
  • INR Trombosedienst
  • Jeroen Bosch ziekenhuis

  Er is een aantal bestaande aanbieders wiens contract nog doorloopt in 2020 (en verder). Deze contracten worden gerespecteerd en deze zorgaanbieders zijn net zoals in 2019 gecontracteerd. Hieronder vindt u de namen van de meerjarige contractanten bij wie eerstelijns diagnostiek onderdeel uitmaakt van de afspraak:

  • Star-SHL (Klinische Chemie en Medische Microbiologie)

  Daarnaast is SHO voor de Klinsche Chemie, Medische Microbiologie en Pathologie voor de eerste 3 maanden in 2020 bijgecontracteerd. 

  Status: Definitief

GHOR-regio's 9 tot en met 16

 • GHOR-regio 9 Utrecht

  In deze regio heeft VGZ een regievoerder voor integrale digitale diagnostiek gecontracteerd, voor Klinische Chemie, Medische Microbiologie, Trombosezorg en Pathologie.

  De volgende aanbieder is gecontracteerd als regievoerder: Saltro.

  De betrokken partijen bij deze samenwerking zijn:

  • Stichting Antonius Ziekenhuis
  • Diakonessenhuis

  Daarnaast is er een aantal bestaande aanbieders wiens contract nog doorloopt in 2020 (en verder). Deze contracten worden gerespecteerd en deze zorgaanbieders zijn net zoals in 2019 gecontracteerd. Hieronder vindt u de namen van de meerjarige contractanten bij wie eerstelijns diagnostiek onderdeel uitmaakt van de afspraak:

  • Groene Hart Ziekenhuis (Klinische Chemie, Medische Microbiologie en Pathologie)
  • Atal-Medial (Klinische Chemie en Medische Microbiologie)

  Status: Definitief

 • GHOR-regio 10 Noord-Holland-Noord

  In deze regio heeft VGZ een regievoerder voor integrale digitale diagnostiek gecontracteerd, voor Klinische Chemie, Medische Microbiologie, Trombosezorg en Pathologie.

  De volgende aanbieder is gecontracteerd als regievoerder: Starlet.

  De betrokken partijen bij deze samenwerking zijn:

  • Noordwest Ziekenhuisgroep
  • Rode Kruis Ziekenhuis

  Status: Definitief

 • GHOR-regio 11 Zaanstreek-Waterland

  In deze regio is het offertetraject ingetrokken. De vrijgevallen kavels zijn ingekocht via een open inschrijving. De volgende aanbieders zijn in 2020 gecontracteerd:

  Type Diagnostiek Gecontacteerde aanbieder(s)
  Klinische Chemie U-diagnostics, Atal Medial, Reinier de Graaf, Zaans Medisch Centrum, SALT, SOFA, Dijklander Ziekenhuis
  Medische Microbiologie U-diagnostics, Atal Medial, Reinier de Graaf, Zaans Medisch Centrum, SALT, SOFA, GGD Amsterdam, Dijklander Ziekenhuis
  Trombosezorg De Nationale Trombosedienst, Atal Medial, Zaans Medisch Centrum, SALT, Stichting Begeleide Zelfzorg (Trombovitaal), Dijklander Ziekenhuis
  Pathologie U-Diagnostics, Atal Medial, Reinier de Graaf, Zaans Medisch Centrum, SALT, SOFA, Dijklander Ziekenhuis
   

  Status: Definitief, met mogelijke aanvullingen

 • GHOR-regio 12 Kennemerland
  In deze regio is het offertetraject ingetrokken. De vrijgevallen kavels zijn ingekocht via een open inschrijving. De volgende aanbieders zijn in 2020 gecontracteerd:
   
  Type Diagnostiek Gecontacteerde aanbieder(s)
  Klinische Chemie U-diagnostics, Atal Medial, Reinier de Graaf, SOFA, Starlet B.V., Rode Kruis Ziekenhuis
  Medische Microbiologie U-diagnostics, Reinier de Graaf, SOFA, Geneeskundige en Gezondheidsdienst Amsterdam, Starlet B.V.
  Trombosezorg De Nationale Trombosedienst, Atal Medial, Stichting Begeleide Zelfzorg (Trombovitaal), Starlet B.V., Rode Kruis Ziekenhuis
  Pathologie U-diagnostics, Reinier de Graaf, SOFA, Spaarne Gasthuis


  Status:
  Definitief, met mogelijke aanvullingen

 • GHOR-regio 13 Amsterdam-Amstelland

  In deze regio is het offertetraject ingetrokken voor pathologie. Dit vrijgevallen kavel is ingekocht via een open inschrijving. Voor klinische chemie, medische microbiologie en trombosezorg is een aanbieder geselecteerd vanuit het offertetraject. De volgende aanbieders zijn gecontracteerd in 2020:

  Type Diagnostiek Gecontacteerde aanbieder(s)
  Klinische Chemie Stichting Atalmedial
  Medische Microbiologie Stichting Atalmedial
  Trombosezorg Stichting Atalmedial
  Pathologie Vumc, AMC, U-Diagnostics, Stichting Atalmedial , Reinier de Graaf, SOFA, OLVG

  Daarnaast is er een aantal bestaande aanbieders wiens contract nog doorloopt in 2020 (en verder). Deze contracten worden gerespecteerd en deze zorgaanbieders zijn net zoals in 2019 gecontracteerd. Hieronder vindt u de namen van de meerjarige contractanten bij wie eerstelijns diagnostiek onderdeel uitmaakt van de afspraak:

  • Geneeskundige En Gezondheidsdienst Amsterdam (Medische Microbiologie)

  Status: Definitief, met mogelijke aanvullingen

   

 • GHOR-regio 14 Gooi- en Vechtstreek

  In deze regio is het offertetraject ingetrokken. De vrijgevallen kavels zijn ingekocht via een open inschrijving. De volgende aanbieders zijn gecontracteerd in 2020:

  Type Diagnostiek Gecontacteerde aanbieder(s)
  Klinische Chemie Ter Gooi Ziekenhuis, U-diagnostics, Reinier de Graaf, SOFA, Eerstelijns Behandelcentra B.V. (Arts & Zorg)
  Medische Microbiologie Ter Gooi Ziekenhuis, U-diagnostics, Reinier de Graaf, SOFA, Eerstelijns Behandelcentra B.V. (Arts & Zorg)
  Trombosezorg De Nationale Trombosedienst, Stichting Begeleide Zelfzorg (Trombovitaal)
  Pathologie Eurofins Leids Pathalogisch Cytologisch laboratorium B.V, Eerstelijns Behandelcentra B.V. (Arts & Zorg)
   Trombosezorg  Trombosedienst Voor ’t Gooi

  Status: Definitief, met mogelijke aanvullingen

 • GHOR-regio 15 Haaglanden

  In deze regio heeft VGZ een regievoerder voor de eerstelijns diagnostiek gecontracteerd.

  Type Diagnostiek Gecontacteerde aanbieder(s)
  Klinische Chemie Star-SHL
  Medische Microbiologie Star-SHL
  Trombosezorg Star-SHL
  Pathologie Star-SHL

  Daarnaast is er een aantal bestaande aanbieders wiens contract nog doorloopt in 2020 (en verder). Deze contracten worden gerespecteerd en deze zorgaanbieders zijn net zoals in 2019 gecontracteerd. Hieronder vindt u de namen van de meerjarige contractanten bij wie eerstelijns diagnostiek onderdeel uitmaakt van de afspraak:

  • Scal Medische Diagnostiek (Klinische Chemie, Medische Microbiologie en Pathologie)
  • Pathan (Pathologie)

  Star-SHL streeft in deze GHOR-regio naar een intensieve samenwerking met de lokale zorgaanbieders, zoals HMC, HagaZiekenhuis, Reinier de Graaf Gasthuis, LangeLand Ziekenhuis, LabWest en Trombosedienst Delft. Star-SHL is in gesprek met de desbetreffende partijen.  

  Status: Definitief

   

   

 • GHOR-regio 16 Hollands Midden

  In deze regio heeft VGZ een regievoerder voor de eerstelijns diagnostiek gecontracteerd.

  Type Diagnostiek Gecontacteerde aanbieder(s)
  Klinische Chemie Star-SHL
  Medische Microbiologie Star-SHL
  Trombosezorg Star-SHL
  Pathologie Star-SHL

  Daarnaast is er een aantal bestaande aanbieders wiens contract nog doorloopt in 2020 (en verder). Deze contracten worden gerespecteerd en deze zorgaanbieders zijn net zoals in 2019 gecontracteerd. Hieronder vindt u de namen van de meerjarige contractanten bij wie eerstelijns diagnostiek onderdeel uitmaakt van de afspraak:
  • Groene Hart Ziekenhuis (Klinische Chemie, Medische Microbiologie en Pathologie)
  • Scal Medische Diagnostiek (Klinische Chemie, Medische Microbiologie en Pathologie)
  • Pathan (Pathologie)
  • Atal-Medial (Klinische Chemie)

  Daarnaast is Groene Hart Diagnostisch Centrum voor de trombosezorg voor de eerste 3 maanden in 2020 bijgecontracteerd. 

  Star-SHL streeft in deze GHOR-regio naar een intensieve samenwerking met de lokale zorgaanbieders, zoals Trombosedienst Leiden, Trombosedienst Atal-Medial en Reinier de Graaf Gasthuis. Star-SHL is in gesprek met de desbetreffende partijen.  

  Status: Definitief

GHOR-regio's 17 tot en met 25

 • GHOR-regio 17 Rotterdam Rijnmond

  In deze regio heeft VGZ een regievoerder voor de eerstelijns diagnostiek gecontracteerd.

  Type Diagnostiek Gecontacteerde aanbieder(s)
  Klinische Chemie Star-SHL
  Medische Microbiologie Star-SHL
  Trombosezorg Star-SHL
  Pathologie Star-SHL

  Daarnaast is er een aantal bestaande aanbieders wiens contract nog doorloopt in 2020 (en verder). Deze contracten worden gerespecteerd en deze zorgaanbieders zijn net zoals in 2019 gecontracteerd. Hieronder vindt u de namen van de meerjarige contractanten bij wie eerstelijns diagnostiek onderdeel uitmaakt van de afspraak:

  • Groene Hart Ziekenhuis (Klinische Chemie, Medische Microbiologie en Pathologie)
  • Pathan (Pathologie)

  Star-SHL streeft in deze GHOR-regio naar een intensieve samenwerking met de lokale zorgaanbieders, zoals Franciscus Gasthuis Maasstad Ziekenhuis, Ikazia Ziekenhuis, Van Weel-Bethesda Ziekenhuis en het IJselland Ziekenhuis. Star-SHL is in gesprek met de desbetreffende partijen.  

  Status: Definitief

 • GHOR-regio 18 Zuid-Holland-Zuid

  In deze regio heeft VGZ een regievoerder voor integrale digitale diagnostiek gecontracteerd, voor Klinische Chemie, Medische Microbiologie, Trombosezorg en Pathologie.
  De volgende aanbieder is gecontracteerd als regievoerder: Result Laboratorium.

  De betrokken partijen in de samenwerking zijn:

  • Stichting Laboratorium voor Pathologie
  • Stichting Regionaal Laboratorium Medische Microbiologie
  • Albert Schweitzer Ziekenhuis
  • Rivas.

  Er is een aantal bestaande aanbieders wiens contract nog doorloopt in 2020 (en verder). Deze contracten worden gerespecteerd en deze zorgaanbieders zijn net zoals in 2019 gecontracteerd. Hieronder vindt u de namen van de meerjarige contractanten bij wie eerstelijns diagnostiek onderdeel uitmaakt van de afspraak:

  • Star-SHL (Klinische Chemie en Medische Microbiologie)
  • Pathan (Pathologie)

  Status: Definitief

   
 • GHOR-regio 19 Zeeland

  In deze regio heeft VGZ een regievoerder voor integrale digitale diagnostiek gecontracteerd, voor Klinische Chemie, Medische Microbiologie, Trombosezorg en Pathologie.
  De volgende aanbieder is gecontracteerd als regievoerder: Stichting Diagnostiek Brabant.

  De betrokken partijen zijn:

  • Amphia Ziekenhuis
  • Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis
  • Bravis Ziekenhuis
  • Admiraal De Ruyter Ziekenhuis
  • ZorgSaam Zorggroep, Microvida
  • Pathan
  • Pathos

  Er is een aantal bestaande aanbieders wiens contract nog doorloopt in 2020 (en verder). Deze contracten worden gerespecteerd en deze zorgaanbieders zijn net zoals in 2019 gecontracteerd. Hieronder vindt u de namen van de meerjarige contractanten bij wie eerstelijns diagnostiek onderdeel uitmaakt van de afspraak:

  • Star-SHL (Klinische Chemie, Medische Microbiologie en Trombosezorg)
  • Pathan (Pathologie)

  Status: Definitief

 • GHOR-regio 20 Midden en West-Brabant

  In deze regio heeft VGZ een regievoerder voor integrale digitale diagnostiek gecontracteerd, voor Klinische Chemie, Medische Microbiologie, Trombosezorg en Pathologie.
  De volgende aanbieder is gecontracteerd als regievoerder: Stichting Diagnostiek Brabant.

  De betrokken partijen in deze samenwerking zijn:

  • Amphia Ziekenhuis
  • Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis
  • Bravis Ziekenhuis
  • Admiraal De Ruyter Ziekenhuis
  • ZorgSaam Zorggroep, Microvida
  • Pathan
  • Pathos

  Er is een aantal bestaande aanbieders wiens contract nog doorloopt in 2020 (en verder). Deze contracten worden gerespecteerd en deze zorgaanbieders zijn net zoals in 2019 gecontracteerd. Hieronder vindt u de namen van de meerjarige contractanten bij wie eerstelijns diagnostiek onderdeel uitmaakt van de afspraak:

  • Star-SHL (Klinische Chemie, Medische Microbiologie en Trombosezorg)
  • Pathan (Pathologie)

  Status: Definitief

   
 • GHOR-regio 21 Noord-Brabant

  In deze regio heeft VGZ een regievoerder voor integrale digitale diagnostiek gecontracteerd, voor Klinische Chemie, Medische Microbiologie, Trombosezorg en Pathologie.

  De volgende aanbieder is gecontracteerd als regievoerder: Jeroen Bosch Ziekenhuis.

  De betrokken partijen in deze samenwerking zijn:

  • Stichting diagnostisch centrum & trombosedienst Ziekenhuis Bernhoven
  • Stichting trombosedienst 's-Hertogenbosch en omstreken
  • Canisius-Wilhelmina ziekenhuis

  Er is een aantal bestaande aanbieders wiens contract nog doorloopt in 2020 (en verder). Deze contracten worden gerespecteerd en deze zorgaanbieders zijn net zoals in 2019 gecontracteerd. Hieronder vindt u de namen van de meerjarige contractanten bij wie eerstelijns diagnostiek onderdeel uitmaakt van de afspraak:

  • Star-SHL (Klinische Chemie en Medische Microbiologie en trombosezorg)
  • Catharina-Ziekenhuis (Klinische Chemie, Medische Microbiologie en Pathologie)
  • Maasziekenhuis Pantein (Klinische Chemie)

  Status: Definitief

   
 • GHOR-regio 22 Brabant Zuidoost

  In deze regio heeft VGZ een regievoerder voor integrale digitale diagnostiek gecontracteerd, voor Klinische Chemie, Medische Microbiologie, Trombosezorg en Pathologie.

  De volgende aanbieder is gecontracteerd als regievoerder: Diagnostiek voor U - St. Anna Zorggroep - Elkerliek.

  Er is een aantal bestaande aanbieders wiens contract nog doorloopt in 2020 (en verder). Deze contracten worden gerespecteerd en deze zorgaanbieders zijn net zoals in 2019 gecontracteerd. Hieronder vindt u de namen van de meerjarige contractanten bij wie eerstelijns diagnostiek onderdeel uitmaakt van de afspraak:

  • Catharina-Ziekenhuis (Klinische Chemie, Medische Microbiologie en Pathologie)
  • Maxima Medisch Centrum (Klinische Chemie en Medische Microbiologie)
  • Star-SHL (Klinische Chemie en Medische Microbiologie)

  Status: Definitief

   
 • GHOR-regio 23 Noord-Limburg

  In deze regio heeft VGZ een regievoerder voor integrale digitale diagnostiek gecontracteerd, voor Klinische Chemie, Medische Microbiologie, Trombosezorg en Pathologie.

  De volgende aanbieder is gecontracteerd als regievoerder: Viecuri.

  De betrokken partijen bij de samenwerking zijn:

  • Coöperatie Cohesie U.A.
  • Meditta Diagnostiek BV
  • Stichting Laurentius Ziekenhuis Roermond

  Er is een aantal bestaande aanbieders wiens contract nog doorloopt in 2020 (en verder). Deze contracten worden gerespecteerd en deze zorgaanbieders zijn net zoals in 2019 gecontracteerd. Hieronder vindt u de namen van de meerjarige contractanten bij wie eerstelijns diagnostiek onderdeel uitmaakt van de afspraak:

  • Maasziekenhuis Pantein (Klinische Chemie)

  Status: Definitief


 • GHOR-regio 24 Zuid-Limburg

  In deze regio is het offertetraject ingetrokken. De vrijgevallen kavels zijn ingekocht via een open inschrijving. De volgende aanbieders zijn in 2020 gecontracteerd:

  Type Diagnostiek Gecontacteerde aanbieder(s)
  Klinische Chemie U-diagnostics, Reinier de Graaf, Zuyderland, MUMC, SOFA
  Medische Microbiologie Zuyderland, MUMC , U-diagnostics, Reinier de Graaf, SOFA
  Trombosezorg De Nationale Trombosedienst, Zuyderland, MUMC, Stichting Begeleide Zelfzorg (Trombovitaal)
  Pathologie U-diagnostics, Reinier de Graaf, Zuyderland, MUMC, SOFA


  Status:
  Definitief, met mogelijke aanvullingen

   

 • GHOR-regio 25 Flevoland

  In deze regio heeft VGZ regievoerder(s) voor de eerstelijns diagnostiek gecontracteerd.

  Type Diagnostiek Gecontacteerde aanbieder(s)
  Klinische Chemie Atal Medial (met St Jansdal en Antonius ziekenhuis Sneek als onderaannemers)
  Medische Microbiologie Atal Medial (met St Jansdal en Antonius ziekenhuis Sneek als onderaannemers)
  Trombosezorg Atal Medial (met St Jansdal en Antonius ziekenhuis Sneek als onderaannemers)
  Pathologie Eurofins Leids Pathalogisch Cytologisch laboratorium B.V

  Daarnaast is er een aantal bestaande aanbieders wiens contract nog doorloopt in 2020 (en verder). Deze contracten worden gerespecteerd en deze zorgaanbieders zijn net zoals in 2019 gecontracteerd. Hieronder vindt u de namen van de meerjarige contractanten bij wie eerstelijns diagnostiek onderdeel uitmaakt van de afspraak:

  • Isalaklinieken (Klinische Chemie, Medische Microbiologie, Trombosezorg en Pathologie)
  • Geneeskundige En Gezondheidsdienst Amsterdam (Medische Microbiologie)
  Status: Definitief

Heeft u vragen, aanvullingen of opmerkingen over de weergegeven informatie dan kunt u deze doorgeven via diagnostiek@vgz.nl.

Daarnaast zal er altijd sprake zijn van enig regiogrensoverschrijdend verkeer. VGZ zal daar coulant mee omgaan, voorzover het vanuit de patiënt gezien een logische keuze is.

Meerjarige contractpartners eerstelijns diagnostiek

Er is een aantal bestaande aanbieders wiens contract nog doorloopt in 2020 (en verder). Deze contracten worden gerespecteerd. Hieronder vindt u de namen van de meerjarige contractanten bij wie eerstelijns diagnostiek onderdeel uitmaakt van de afspraak.

 • SCAL MEDISCHE DIAGNOSTIEK
 • Stichting Atalmedial
 • Stichting Star-SHL
 • Geneeskundige en Gezondheidsdienst Amsterdam
 • Stichting Diagnostisch Centrum Tilburg
 • PATHAN BV
 • ISALAKLINIEKEN
 • CATHARINA-ZIEKENHUIS
 • MAXIMA MEDISCH CENTRUM
 • GROENE HART ZIEKENHUIS
 • Maasziekenhuis Pantein B.V.

Eerstelijns beeld- en functiediagnostiek

Beeld- en functiediagnostiek voor de eerste lijn maakt in principe wel deel uit van integrale digitale diagnostiek, maar wordt in 2020 niet selectief ingekocht. VGZ koopt deze diagnostieksoorten nog niet selectief per GHOR-regio in vanwege de infrastructurele verschillen met de overige diagnostieksoorten. Aanbieders die hierop hebben ingeschreven en voldoen aan de gestelde kwaliteitscriteria en prijsvoorwaarden zullen medio november kenbaar worden gemaakt.

Berichtgeving aanvragers van eerstelijns diagnostiek

Vanaf 2020 zal VGZ aanvragers van eerstelijns diagnostiek (inclusief trombosezorg) vragen om voor verzekerden van VGZ en de bij Coöperatie VGZ behorende merken, hun eerstelijns diagnostiek en trombosezorg aan te vragen bij door ons gecontracteerde aanbieders. Huisartsen hebben hierover bericht ontvangen.

X
Cookies maken onze website gebruiksvriendelijker. Met cookies verzamelen wij informatie om de inhoud van de website te personaliseren en statistieken om de website te verbeteren. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord