Beleid en voordelen Integrale Digitale Diagnostiek

Integrale Digitale Diagnostiek (IDD) is het beleid dat wij voeren binnen de diagnostiek. Belangrijk binnen dit beleid is het realiseren van een goed en passend diagnostiekaanbod met 1 regievoerder per regio. Daarnaast voorkomen we dubbele diagnostiek door de uitslagen digitaal toegankelijk te maken voor betrokken zorgaanbieders en onze leden.

Voordelen van Integrale Digitale Diagnostiek

1 Priknetwerk

 

Altijd een diagnosecentrum dichtbij voor de patiënt.

Uitslag direct beschikbaar

Uitslagen zijn digitaal direct beschikbaar voor patiënt en betrokken zorgaanbieder.
 

Geen dubbele diagnostiek

Doordat uitslagen digitaal inzichtelijk zijn wordt dubbele diagnostiek voorkomen.

Geen onnodig hoge zorgkosten

Door de integrale aanpak en samenwerking verminderen we onnodig extra kosten.

Aanleiding voor Integrale Digitale Diagnostiek

Door het grote aanbod diagnostiekaanbieders ligt er veel druk op tarieven. Hierdoor is er weinig ruimte voor ondernemerschap en innovatie. Dit willen wij veranderen door ondernemers meer houvast te bieden. Uiteindelijk leidt dit tot een goede balans tussen kwaliteit en doelmatigheid. 

Digitale integratie maakt zorgverlening makkelijker, voorkomt onnodige (dubbele) diagnostiek en ondersteunt innovatie. Zowel integratie als betere digitale aansluiting leiden tot een betere kwaliteit van dienstverlening én betere zorg voor de patiënt. Het is hierdoor makkelijker om zorgverleners - die diagnostiek aanvragen of uitvoeren - met elkaar te verbinden.


Doel van Integrale Digitale Diagnostiek

Met de opzet van dit IDD netwerk, streven we ernaar om zowel de kwaliteit van de diagnostiek, als de betaalbaarheid voor de patiënt te vergroten. Om duurzame diagnostiek te bereiken, gebruiken wij de volgende aanpak:

 • Diagnostiek regionaal organiseren met 1 regievoerder
 • Samenwerking tussen zorgaanbieders stimuleren
 • Digitale toegang van alle diagnostische resultaten, voor patiënt en zorgaanbieder

Door deze aanpak voorkomen we dubbele diagnostiek. Dit zorgt ervoor dat onze leden niet onnodig extra onderzocht hoeven te worden. En wij de premie voor onze leden zo laag mogelijk kunnen houden.

Vraagt u als zorgaanbieder diagnostiek aan?

Dan vragen we u om zoveel mogelijk te verwijzen naar de regievoerder of betrokken partij in uw regio.
"Samenwerken met de hele zorgketen is in het voordeel van de patiënt.

Het afgenomen materiaal wordt geanalyseerd in de laboratoria van de ziekenhuizen. Hierdoor maken we optimaal gebruik van de beschikbare laboratoriumcapaciteit en zijn uitslagen snel beschikbaar in zowel de informatiesystemen van de huisarts als het ziekenhuis. Zo voorkomen we dubbeldiagnostiek en wordt de samenwerking in de zorgketen versterkt.


Als Diagnovum zijn we er voor de patiënt, dichtbij in de buurt of thuis."

-Diagnovum (regionale regievoerder)


Hoe wij de regievoerders geselecteerd hebben

We hanteren een nauwkeurige selectieprocedure voor het afsluiten van overeenkomsten met onze regievoerders. Hierbij selecteren we regievoerders op basis van 3 onderdelen:

 • Kwaliteit
 • Prijs
 • Integraliteit

Wij kijken bij de contractering naar meer dan alleen de prijs. Deze is dus ook niet doorslaggevend bij de bepaling van de regievoerder per regio.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam