Inkoopbeleid

Steeds meer mensen maken gebruik van alternatieve zorg. Deze zorg kent een grote diversiteit aan zorg én zorgaanbieders. Met de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) worden er eisen gesteld aan alternatief (beweeg)zorgaanbieders en -therapeuten. Daarnaast vindt Coöperatie VGZ het belangrijk dat de kwaliteit van zorg ook op andere manieren wordt geborgd of bevorderd. Op deze pagina vertellen wij hier meer over. 

Op deze pagina vindt u:

Beleidsdocument

Coöperatie VGZ sluit geen contracten af met zorgaanbieders in de alternatieve (beweeg)zorg. Wel hebben we samenwerkingsafspraken met een aantal koepelorganisaties. In ons beleidsdocument leest u welke alternatieve zorg wij vergoeden en welke voorwaarden we stellen aan zorgaanbieders van alternatieve zorg. 

Erkende koepelorganisaties

Koepelorganisaties alternatieve zorg

Coöperatie VGZ erkent de volgende 4 koepelorganisaties:

Beroepsverenigingen artsen werkzaam in alternatieve zorg

Ook erkennen wij 5 beroepsverenigingen voor artsen werkzaam in de alternatieve zorg:

Alternatieve beweegzorg

De Complementaire BeweegZorg Groep (CBZG) behartigt de belangen van aangesloten zorgverleners van alternatieve beweegzorg. De volgende registers vallen hieronder:

Soort alternatieve beweegzorg Register
Manuele therapie E.S. (Egg Shell) Register van Vereniging voor Manuele Therapeuten
Osteopathie Nederlands Register voor Osteopathie (NRO)
  Nederlandse Osteopathie Federatie (NOF)
Haptotherapie Register van Vereniging Van Haptotherapeuten (VVH)
Ontspannings- en ademhalingstherapie Van Dixhoorn Vereniging Adem- en Ontspanningstherapeuten
  Adem- en Ontspanningsstichting (AOS)
Chiropractie Register van Stichting Nationaal Register van Chiropractoren (SNRC)
  Stichting Chiropractie Nederland (SCN)
Musculoskeletale Geneeskunde Register Artsen Musculoskeletale Geneeskunde (RAMG)

Uw beroepsvereniging en koepelorganisatie is uw eerste aanspreekpunt bij vragen en knelpunten. Komt u er samen niet uit, dan neemt de koepelorganisatie contact met ons op.

Mutaties op ledenlijsten ontvangen wij van uw koepelorganisatie. Bij ontvangst van deze lijst, verwerken we deze doorgaans binnen 10 werkdagen in de Zorgzoeker. De voorwaarden om opgenomen te worden op een ledenlijst en dus in onze Zorgzoeker, leest u terug in het beleidsdocument.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam