UZOVI-codes

De UZOVI-codes die onder Coöperatie VGZ vallen zijn te vinden in Bijlage 1 van de Algemene voorwaarden Zorginkoop. Declaraties met een behandeldatum in 2019 kunt u indienen onder de volgende UZOVI-code.

Zorgverzekeraar en UZOVI-code

 • Univé - 0101
 • ZEKUR - 0101
 • Gewoon ZEKUR polis - 3361 (vanaf behandeldatum 01-01-2020)
 • Zorgzaam - 0101
 • SZVK - 0212
 • UMC - 0736
 • IZA Gezond Samen (VNG) - 3334 
 • IZA Cura - 7095
 • VGZ - 7095
 • Bewuzt - 7095
 • MVJP - 7095
 • IZZ - 9015
 • IZZ (VGZ voor de zorg) - 7095 (vanaf behandeldatum 01-01-2020)
 • Caresco BV - 8965 (vanaf behandeldatum 01-01-2021)

Raadpleeg ook de Algemene voorwaarden Zorginkoop

Volmachten

De volmachten zijn weliswaar aan o.a. VGZ gelieerd, maar zij voeren wel een volledig zelfstandige administratie. VGZ heeft geen toegang tot deze gegevens. Al uw vragen over declaraties, correctieverzoeken en andere administratieve zaken betreffende volmachten dient u dan ook te richten aan de volmachten zelf.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • Placeholder Image
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam